Gemeente Wierden en Werkgeverskring Enter ondertekenen commitmentverklaring. Succesvol haalbaarheidsonderzoek geeft startsein voor een Smart Energy Hub in Enter.
Gemeente Wierden en Werkgeverskring Enter ondertekenen commitmentverklaring. Succesvol haalbaarheidsonderzoek geeft startsein voor een Smart Energy Hub in Enter.

De Elsmoat en De Vonder: project Smart Energy Hub

Zakelijk

ENTER – Na een succesvol haalbaarheidsonderzoek hebben vijftien bedrijven op de bedrijventerreinen De Elsmoat en De Vonder in Enter zich verenigd. Zij nemen deel aan een innovatief project: een Smart Energy Hub. Met deze unieke samenwerking willen bedrijven, provincie Overijssel, Enexis en de gemeente Wierden een oplossing bieden voor de uitdagingen die er zijn vanwege het overvolle elektriciteitsnetwerk. De samenwerking is op 12 maart bekrachtigd.

De afgelopen jaren is in de gemeente Wierden flink geïnvesteerd in verduurzaming. Dit heeft als keerzijde dat het elektriciteitsnetwerk vol raakt. Dit kan grotere kans op storingen met zich meebrengen, maar ook is het voor nieuwe bedrijven niet mogelijk om een aansluiting te krijgen. Dat laatste is met name het geval op bedrijventerreinen De Elsmoat en De Vonder in Enter.

Wethouder Richard Kortenhoeven is blij met de samenwerking die nu wordt geboden: “Met de Smart Energy Hub streven we ernaar om samen met bedrijven, de provincie Overijssel en Enexis oplossingen te vinden voor de uitdagingen van het overbelaste elektriciteitsnetwerk.” Dit betekent dat er hecht wordt samengewerkt tussen alle betrokken partijen. Er worden contractvermogens uitgewisseld en elektriciteit onderling gedeeld. Dat is mogelijk door gezamenlijke afspraken te maken over de hoeveelheid elektriciteit die wordt gebruikt, maar ook te kijken naar mogelijkheden om bedrijfsactiviteiten te combineren en samen energie te delen, op te wekken en op te slaan. “Ik ben er dan ook trots op dat, na een succesvolle afronding van het haalbaarheidsonderzoek, het startschot voor de Smart Energy Hub is gegeven en de commitmentverklaring is getekend.”, aldus Kortenhoeven.

Koplopersrol

Samen beslaan De Elsmoat en De Vonder in Enter ongeveer zestig hectare aan grond, in totaal zestig procent van de bedrijventerreinen in de gemeente Wierden. Bij de bedrijven op de parken in Enter werken in totaal circa tweeduizend mensen. De gemeente streeft naar een koplopersrol en wil een voorbeeld zijn voor de regio. Reden daartoe is onder meer omdat er sinds eind november 2022 al sprake is van zogenoemde netcongestie (dit is een overvol net -red.) op de teruglevering van elektriciteit bij bedrijventerreinen in Enter. Dat geldt sinds eind 2023 ook op de afname van elektriciteit. Door deze netbeperkingen vertragen de plannen voor grootscheepse elektrificatie van bedrijven. Henk Keizer, voorzitter Werkgeverskring Enter: “Nieuwe bedrijven kunnen op dit moment geen grootverbruikersaansluiting krijgen. Terwijl de vraag naar energie, door laadpalen, elektrificatie en bedrijfsuitbreidingen juist toeneemt. Ook weten we dat veel bedrijven de wens hebben om zelf meer duurzame energie op te wekken.”

Jeroen Mol van Advies- en Ingenieursbureau Bind licht het haalbaarheidsonderzoek toe: “De afgelopen periode hebben we in opdracht van de gemeente Wierden gesprekken gevoerd met twintig bedrijven op bedrijventerreinen De Elsmoat en De Vonder. We hebben energiedata geanalyseerd en daaruit blijkt dat er zeker potentie is voor een Smart Energy Hub.” Vijftien bedrijven, die samen goed zijn voor ongeveer 66 procent van het elektriciteitsverbruik op de bedrijventerreinen binnen gemeente Wierden, zijn enthousiast en willen vaart maken met een Smart Energy Hub. Het succesvolle haalbaarheidsonderzoek heeft niet alleen de levensvatbaarheid aangetoond, maar heeft ook deelnemende bedrijven geholpen met hun persoonlijke energievraagstukken. “Denk hierbij aan vragen rondom energiecontracten, het slim inzetten van laadpalen of zonnepanelen”, aldus Mol.

De volgende stap is de uitvoering van een onderzoek door Enexis, dat de kabelinfrastructuur verder in kaart gaat brengen en gaat bepalen welke bedrijven kunnen samenwerken. Ook is voor de financiering van het project een beroep gedaan op de Regio Deal Twente. Dit wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Twente Board, dat een regionale samenwerking is tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid. Het Twente Board zet zich in voor een ‘Groene Technologische Topregio’. Zodra dat allemaal helder is, wordt gewerkt aan het oprichten van een juridische entiteit, het installeren van meetapparatuur en het opstellen van een groepscontract.