Nico Kloek.
Nico Kloek.

Meer bloemen in hele provinciegoed voor mens, plant en dier

Natuur en milieu

REGIO – Al sinds 2015 stimuleert Landschap Overijssel de aanleg van bloemrijke randen en bloemenweides, mede door het verspreiden van streekeigen zaaigoed. Dit jaar is er extra aandacht voor de Sallandse Heuvelrug en het Twentse Reggedal en wordt bloemzaad gereduceerd beschikbaar gesteld.

Bloemrijke plekken zijn belangrijk; insecten vinden er - in de bloeiperiode - nectar en stuifmeel, zoogdieren en vogels vinden er een plek om te rusten en te broeden. Na de bloei helpen de zaden veel dieren een koude winterperiode door. Via bloemenrijke plekken kunnen verbindingen gemaakt worden tussen landschapselementen zoals een heg en een bomenrij, waar ook allerlei dieren en insecten van profiteren. Zo dragen bloemenranden en -weides bij aan soortenrijkdom en ze maken gebieden mooier.

Ieder voor- en najaar organiseert Landschap Overijssel de collectieve inkoop van verschillende zaaimengsels die passen bij ons landschap. Ook een bloemenmengsel inzaaien? Aanmelden kan via www.landschapoverijssel.nl/zaaigoedproject. Dit voorjaar is er een- of tweejarig bloemenmengsel verkrijgbaar. Deze laatste is het meest geschikt voor bemeste gronden.