De timmerwerkplaats aan de Marktstraat 32 in Wierden.
De timmerwerkplaats aan de Marktstraat 32 in Wierden.

Historische Kring Wederden

Columns

Aannemersbedrijf Schipper (2)

Vier generaties bouwers 1927 – 2008. De historie van een Wierdens familiebedrijf over een periode van tachtig jaar!

Na een aantal jaren trad Dolf uit het bedrijf van Js. Schipper &Zn. Dolf ging trouwen met een dochter van Wanschers en ging verder in de textiel. Vanaf de oprichting van het bedrijf gaf Jan Schipper met zijn medewerkers blijk van goed en gedegen vakmanschap. De kwaliteit stond bij hem op de eerste plaats, ongeacht of het nu een groot of klein bouwwerk betrof. Als bewijs van deze instelling kreeg het aannemersbedrijf diverse opdrachten van onder meer textielfabrikanten uit die tijd, zoals de bouw in de jaren vijftig van villa ‘De Vigeboom’ voor de familie Ten Cate aan de Rijssensestraat en later een villa voor de familie Ter Horst in Rijssen. Jan Schipper wekte vertrouwen en dit resulteerde in een groot aantal vaste opdrachtgevers zoals ‘de Melkfabriek’, later Coberco, in Wierden aan de Marktstraat en radiatorenfabriek Van Heijst (voorheen ten Bosch textielfabriek) en later VEHA-NEDO Benraad. Jan Schipper kreeg ook veel opdrachten van particulieren.

In 1963 verliet broer Johan de metselaar het bedrijf. Dit bleek een fikse aderlating te zijn aangezien er een scheiding moest plaats vinden met een evenredige verdeling. Er volgde een moeilijke tijd voor het bedrijf. De administratie werd voor een deel gerund door Hendrika (Riek, getrouwd met Jan Schipper). Samen met Jan Dollen en alle medewerkers zette zij de schouders er onder. Toen Jan Dollen op 65-jarige leeftijd met pensioen ging werd hij geridderd vanwege zijn grote verdiensten op kerkelijk en maatschappelijk gebied en zijn werkzaamheden als voorman-timmerman.

In datzelfde jaar, 1963, besloot de zoon van Jan en Riek Schipper, Johannes Jan (roepnaam Hans), naar de HTS te gaan om Bouwkunde te studeren. Overigens was het toen nog volstrekt onduidelijk of Hans het bedrijf zou voortzetten. Van de kant van zijn ouders is hem nooit opgedrongen om aannemer te worden. In het jaar 1964 werd achter de timmerwerkplaats een nieuwe grote bedrijfsruimte met verdieping gerealiseerd, tevens bedoeld voor opslag. De oude opslagloods moest hiervoor wijken.

In juni 1967 is Hans in het familiebedrijf gekomen, nadat hij zijn studie HTS Bouwkunde in Hengelo met succes had afgesloten. Na drie jaar militaire dienst kon Hans direct in het bedrijf komen wegens ‘persoonlijke onmisbaarheid’. Vader Jan was blij dat Hans in het bedrijf kwam. Hij was de jongste niet meer en kon zodoende goed naar zijn pensioen toewerken terwijl Hans zich inwerkte in het bedrijf.

Eind 1967 werd de laatste hand gelegd aan de bouw van een villa in Rijssen aan de Stokmansveldweg voor de familie Ter Horst (de befaamde jutefabrikant). In die tijd was er nog spraken van villa’s, terwijl de term villa thans wel een andere lading heeft gekregen.

Jan en Riek Schipper woonden in het huis aan de Marktstraat 36, waar de zes kinderen werden groot gebracht. Toen alle kinderen waren uitgevlogen wilde Riek niet liever dan kleiner wonen. Daartoe werd zoon Hans in de avonduren aan de tekentafel gezet en hij ontwierp een huis aan de Marktstraat 38 dat later kantoor en archiefruimte werd. Jan en Riek hebben van januari 1969 tot januari 1993 in dit nieuwe huis gewoond en 24 jaar hebben mogen genieten van hun pensioen. Om gezondheidsredenen verhuisde het echtpaar in 1993 naar het Wedervoort. Jan Schipper werd ruim 88 jaar oud en Riek is 96 jaar oud geworden.

Het woonhuis aan de Marktstraat 36 in Wierden.
Hans Schipper de aannemer.