Afbeelding

Generatietuin Wierden neemtafscheid van Miranda Scheffer

Natuur en milieu

WIERDEN – Miranda Scheffer heeft als bestuurslid van de Generatietuin Wierden een stap terug gedaan. Negen jaar geleden stond zij aan de wieg van dit initiatief. Begin 2014 werd de dorpsrandvisie Wierden uitgebracht, waarin werd voorgesteld het gebied langs de oude Rondweg, tegenwoordig de Akkerwal en de F35, opnieuw in te richten. Dat was voor Scheffer reden om haar hersenspinsels aan het papier toe te vertrouwen.

Negen jaar geleden startte ze een burgerinitiatief, met het idee om de Generatietuin aan de Akkerwal van de grond te krijgen. Dat ging bepaald niet van een leien dakje. Er was nogal was scepsis bij de gemeente tegenover dit nieuwe, vanuit de burgers voortkomende, initiatief. Miranda hield vol, er werd een stukje grond aangewezen en de Generatietuin kwam er (in combinatie met een mooie bijenstal). Op 27 augustus 2015 werd een professionaliseringsslag gemaakt en werd de Stichting Generatietuin Wierden opgericht. Het heeft echter nog tot 6 februari 2019 geduurd voor er een gebruiksovereenkomst voor het stukje grond met de gemeente kon worden gesloten.

“Dat we nu aan de Akkerwal een mooie Generatietuin hebben, is vooral te danken aan het initiatief van Miranda”, aldus het bestuur. Op 11 juli hebben vrijwilligers en bestuursleden in de tuin afscheid genomen van Miranda. “We betreuren dat Miranda stopt, maar begrijpen gelijktijdig ook dat er een keer een tijd komt om iets nieuws op te pakken.”

Miranda Scheffer.