Afbeelding

Noodkreet tegen windmolens rondomHoge Hexel: bezoek van delegatie BBB

Natuur en milieu

HOGE HEXEL – Op uitnodiging van de actiegroep Tegenwind Daarle, Hoge Hexel, Daarlerveen en Vroomshoop heeft een delegatie van vijf Statenleden en het Eerste Kamer lid Gert-Jan Oplaat van BBB vorige week donderdagavond een bezoek aan het dorp Hoge Hexel gebracht. Tegenwind had een noodkreet aan de formateurs en formerende partijen in Overijssel (BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP) gestuurd.

“Als ludieke actie hebben we twee paarden met een huifkar ingezet, die het hele gezelschap in alle rust door het mooie buitengebied van Hoge Hexel vervoerde”, aldus de woordvoerders van de actiegroep. “Maar wrang genoeg is dit tegelijk dus ook het plangebied voor vijf tot zeven windturbines van 240 meter hoog!”

En dat was ook de reden voor uitnodiging van de bestuurders. Er is namelijk opnieuw een principeverzoek voor hoge windturbines ingediend. Het verzoek omvat vijf tot zeven turbines in de buurtschappen Daarle en Hoge Hexel op vierhonderd meter afstand van woningen. Het plan is ingetekend in hetzelfde gebied waarover vijf jaar geleden de inwoners ook al laaiend waren. Toen is het initiatief uiteindelijk, wegens totaal gebrek aan draagvlak, van tafel geveegd.

Tegenwind heeft de hulp ingeroepen van de fractie van BBB Overijssel. “Dit hebben we gedaan om te voorkomen dat het noaberschap hier om zeep wordt geholpen en een gebied – waaronder het Wierdense Veld – met beschermde vogels (als de kraanvogel en blauwe kiekendief, waarvoor de provincie een wettelijk taak heeft deze te beschermen) vernietigd wordt”, aldus leden van de groep.

De BBB werd op de hoogte gebracht van de strijd die al vanaf 2010 gaande is en was hiervan onder de indruk. Er werd gewezen op de gevaren voor het waterwingebied en in samenwerking met de actiegroep tegen windturbines in Wierden werden de aanwezige BBB-leden door een arts op de hoogte gebracht van de ernstige gezondheidsrisico’s die kunnen ontstaan.

Afbeelding