Afbeelding

Wierdenaren overrompeld doorplannen voor grote windmolens

Natuur en milieu

WIERDEN – De gemeente Wierden heeft een nota Windbeleid opgesteld. Daarin is een gebied aangewezen, binnen de gemeentegrenzen, waar grote windmolens toegestaan zijn. De omwonenden van het zoekgebied in Wierden maken zich zeer grote zorgen. Het gebied dat de gemeente voor ogen heeft, ligt aan de zuidwest zijde van de gemeente, tussen de gemeentegrens van Hellendoorn en Natura 2000-gebied het Wierdense Veld. Op termijn moet daar circa 28 GWh aan duurzame energie middels wind worden geproduceerd. Het uitgangspunt van de gemeente is wel dat het aantal windturbines in verhouding moet staan tot het gebied en de landschappelijk draagkracht hiervan.

Op 4 mei werden de directe omwonenden van het door Wierden voorgestelde gebied opgeschrikt door de brief waarin dit werd medegedeeld. Bewoners in het voorgestelde gebied en in een straal van zevenhonderd meter rondom zijn op de hoogte gesteld van de plannen. “Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat omwonenden van grote windmolens – met een zogenoemde tiphoogte van 250 meter – tot op meer dan 2500 meter er erg veel last van kunnen ondervinden. Dat is in een gebied van het Wierdense veld tot verder dan het station in Wierden”, aldus Conny Span, een van de bewoners uit het gebied en arts en medisch ethica. Ze waarschuwt voor meer suïcides en depressies in Wierden en sprak in tijdens de goed bezochte inforonde, vorige week dinsdag in het gemeentehuis te Wierden. “We gaan hoge bloeddruk krijgen en slapeloze nachten. Het is schandalig wat ons te wachten staat. Ik weet dat mensen knal-psychotisch kunnen worden als ze onvoldoende slaap krijgen. En dat er suïcides kunnen volgen.”

De zaak ligt gevoelig. Het college voert als argument aan dat de provincie dreigt de regie te nemen, wanneer Wierden nu niet zelf aan de touwtjes trekt. Voor 1 juli van dit jaar moet de gemeenteraad een voorlopig en indicatief zoekgebied en de uitgangspunten voor windenergie hebben vastgesteld om zelf inspraak te houden. Het is volgens de bestuursleden dus zaak om snel een zoekgebied aan te wijzen. Enkele buurtgemeenten daarentegen hebben op de rem getrapt en laten weten voorlopig geen zoekgebied aan te wijzen voor dergelijke grote windmolens.

De gemeente Wierden hield in haar beleid tot aan 23 maart van dit jaar voet bij stuk door te zeggen dat er geen grote windmolens zouden komen. “De plotselinge draai van 180 graden is dan ook niet te verkroppen voor de inwoners van Wierden”, meent een inwoner uit het plangebied. “Ook heeft Wierden in haar bod voor RES Twente 1.0, de Regionale Energie Strategie Twente, een ‘bod’ gedaan van 56GWh en dit op te wekken met alleen zonne-energie. Ook daarin maakt de gemeente een plotselinge draai. Nu wil Wierden ineens 84GWh aan energie opwekken, waarvan 28 GWh met grote windmolens.” Met de verhoging wil de gemeente voorkomen dat de regionale opgave volledig of buiten proportioneel invulling krijgt binnen de gemeente Wierden en daarmee de lasten onevenredig regionaal verdeeld worden.

Er is momenteel echter nog geen duidelijk landelijk normenkader. “We weten dus nog niet hoe hoog de windmolens mogen worden binnen de nieuwe normen, maar de gemeente wil zich wel alvast conformeren aan een nog hoger ambitieniveau”, verzucht de woordvoerder. “Wij als bewoners en omwonenden van het gebied blijven ons verzetten. “Er komen geen grote windmolens in Wierden!” Bezorgde burgers rondom Wierden, dus ook uit omliggende plaatsen, kunnen zich aansluiten bij het verzet. Dat kan door een petitie te ondertekenen op www.petities.nl en zoek naar ‘geen grote windmolens in wierden’.