De elf leden van de kinderraad in de gemeente Wierden.
De elf leden van de kinderraad in de gemeente Wierden. Simon Dirks.

Eerste kindergemeenteraad van Wierden:geld voor openluchttheater en afvalruimen

Gemeenteberichten

WIERDEN – Onbevangen, recht voor de raap en eerlijk. Dat waren de kinderen die woensdag 17 mei in de zetels van de Wierdense raadsleden plaatsnamen. De oudste leerlingen van zes basisscholen uit de gemeente Wierden namen deel aan ‘Groep 8 aan de macht’, in het kader van burgerschapsvorming. Ze mochten als kinderraad ideeën presenteren en daarover met elkaar in discussie gaan als ware het een echte gemeenteraad. Burgemeester Doret Tigchelaar leidde de vergaderingen in goede banen, raadslid Tjeerd Koetje fungeerde als griffier. Uiteindelijk zijn twee ideeën, van Het Laar en Het Galjoen, middels meeste stemmen gelden uitgekozen en hiervoor is budget beschikbaar voor uitvoering. De twaalf kinderen die deze plannen hebben ingediend komen ook in de kinderraad. Een van hen wordt kinderburgemeester.

De gehele ochtend waren de leerlingen in het gemeentehuis, om kennis te maken met raadsleden, wethouders en ambtenaren. Zo werd er een quiz georganiseerd en was er ook een rondleiding door het gebouw. Hoogtepunt was toch wel de kinderraadsvergadering onder leiding van voorzitter Tigchelaar. De kinderraadsleden wisselden standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen, waarna uiteindelijk democratisch is gestemd voor het beste voorstel.

Er werd levendig gedebatteerd over diverse onderwerpen, zoals het aanbieden van vermaak voor ouderen (sociaal aspect) zoals spelletjes en het bakken van lekkernijen tot het aanleggen van een nieuwe glijbaan op de bult in De Klimkuil aan de Dr. Beensweg. Na wat onwennig praten in de microfoon kwam de discussie vlot op gang. De voorzitter moest af en toe een zetje in de goede richting geven als er geen vraag aan de andere partij werd gesteld, maar alleen een opmerking werd gemaakt. En quasi-nonchalant onderuitgezakt in een stoel hangen was er niet bij, voorzitter Tigchelaar maakte er meteen melding van, zoals regelmatig richting Tobias: “Ga je wel weer even recht zitten?!”. En de vraag van Christof “Mag ik even naar de wc” zorgde voor gegniffel op de publieke tribune.

In twee sessies werd er gediscussieerd. Voor de twee beste ideeën is 250 euro beschikbaar. In de eerste ronde kon het voorstel van Het Laar rekenen op steun. Het plan werd zelfs met een serieuze maquette toegelicht: een openluchttheater op het schoolplein, dat vervolgens ook gebruikt mag worden door anderen als rustplek of voor verenigingen die een voorstelling willen geven of jongeren die een fijne plek willen hebben om te chillen.

In de tweede ronde kreeg het voorstel van Het Galjoen uit Wierden nipt de meeste stemmen. Het geld wordt gebruikt om materialen aan te schaffen om zwerfafval op te ruimen, met name rondom de school zelf. Er wordt een rooster opgesteld, zodat iedereen een keer aan de beurt komt. Na was discussie is besloten dat niemand in de zomervakantie terug hoeft te komen, want er werd een opmerking gemaakt vanuit een ander groep: “Ik heb geen zin om daar in de vakantie voor terug te komen... en wie gaat op die dagen de deur open doen, zodat we bij de spullen kunnen...?”

In de weken voorafgaand aan de vergadering zijn de leerlingen door hun leerkrachten al goed voorbereid. Ze leren zo over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en welke taken een gemeente heeft. Tigchelaar: “Ik ben blij dat we als gemeente op deze leuke manier een steentje kunnen bijdragen aan het burgerschapsonderwijs!”

Het presenteren van de plannen ging er officieel aan toe.
Een cheque van 250 euro voor het winnende voorstel van Het Galjoen.
De publieke tribune zat bomvol.