De oude Landbouwschool gebouwd in 1952 – 1953 nu in gebruik als kinderopvang Kosmo.
De oude Landbouwschool gebouwd in 1952 – 1953 nu in gebruik als kinderopvang Kosmo.

Historische Kring Wederden

Columns

Geschiedenis onderwijs in Wierden (deel 8)
Het voortgezet onderwijs in de gemeente Wierden

De Landbouwschool

In 1943 werd in Wierden een Landbouwschool opgericht. Daar het oorlog was mocht het alleen een Rijksschool worden en vandaar dat de officiële naam ‘Rijks Lagere Landbouw School’ werd. De eerste lessen werden gegeven op 3 november 1943 in een uitbouw van een café aan de Nijverdalseweg, het huidige café Tante Ell. De heer Tick was toen de enige leraar en dus ook hoofd van de school. In januari 1946 kwam de school onder de O.L.M. te vallen en ging toen verder onder de naam Algemene Lagere Landbouwschool op Christelijke grondslag. 1953 was de school nog steeds gevestigd in het cafézaaltje aan de Nijverdalsestraat. Echter op 20 maart 1953 droeg  het gemeentebestuur een modern schoolgebouw aan de Grote Maatweg 4 over aan het schoolbestuur. Er waren toen twee lokalen voor twee leerkrachten.

Door de jaren heen liep het aantal leerlingen op. Er moest uitgeweken worden naar andere locaties. Er werden nieuwbouw plannen gemaakt, die pas in 1964 werden gerealiseerd. Er kwam toen een nieuw gebouw met vijf lokalen en voor het eerst kwam het leerlingenaantal boven de honderd. Om ruimtegebrek tegen te gaan werden er twee lokalen gehuurd in de Ichtusschool.

Het leerlingenaantal bleef groeien tot bijna driehonderd, waardoor het ruimtegebrek steeds nijpender werd. De aanvraag tot uitbreiding was reeds jaren onderweg. En in december 1986 kwam het verlossende woord uit den Haag. Uitbreiden! Op 15 en 16 juni 1988 was de opening van de verbouwde school. Het resultaat was een prachtige ruime en nieuwe school met goed geoutilleerde lokalen. Op 1 augustus 1990 werd de school gefuseerd in het A.O.C. Twente. In september 1992 werd bekend gemaakt dat de school binnen enkele jaren uit Wierden zou verdwijnen. In oktober 2000 werd het gebouw dan ook afgebroken en de vrijgekomen ruimte ingevuld met woningbouw.

De expositie ‘Het verhaal van de meester’, te zien in de Van Buuren Stee aan de Appelhofdwarsstraat, sluit op 1 juni. De openingstijden zijn: woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn mogelijkheden voor groepsbezoek. Informatie bij het secretariaat, Leta Evers-Meijer (telefoon 0546 – 572 651 of mail secretariaat@historischekringwierden.nl).

De start van de Landbouwschool in Wierden vond plaats in Café Stottelers, later Café Hek en nu Tante Ell; een foto uit 1950.
De nieuwe Landbouwschool aan de Grote Maatweg die in 1988 werd geopend.