De Ichtusschool aan de Burgemeester Warnaarstraat, geopend in 1911.
De Ichtusschool aan de Burgemeester Warnaarstraat, geopend in 1911.

Historische Kring Wederden

Columns

Geschiedenis onderwijs in Wierden (deel 4)

De School met de Bijbel

In 1911 gaf dominee Kromzigt de aanzet tot het stichten van een School met de Bijbel. De school werd gebouwd aan de Burgemeester Warnaarstraat. Het eerste hoofd was Van der Kolk. Hij werd in 1923 opgevolgd door meester Budding. Enkele bekende leerkrachten uit die tijd waren juf Haverkamp, meester Compagne en juf Dijkman. Toen de school 260 leerlingen telde werd de school uitgebreid met één lokaal. De woning van meester Budding werd als lokaal ingericht en hij moest een ander huis zoeken. In 1937 sprak men voor het eerst over de oprichting van een ‘bewaarschool’, de latere kleuterschool Margriet. In 1950 werd de school geheel verbouwd. Na het plotseling overlijden van Van der Haar in 1964 kreeg Harbers de leiding van de school. In 1968 kreeg de school de naam Ichtus.

De Morgenster.  

In 1976 werd in het uitbreidingsplan ‘Plan Oost’ een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Het gebouw van de Ichtusschool werd daarna afgebroken en op die plaats werden winkels en appartementen gebouwd. In 1981 werd de De Morgenster uitgebreid, zodat de kleuters daar onderdak konden vinden, waarna ook de kleuterschool Margriet verdween.

De Kluinveenschool.

In 1951 besloot men een tweede School met de Bijbel te stichten. In 1954 begon Pas samen met juf Buddenberg en meester Jans met 84 leerlingen in het nieuwe gebouw. Er kwam ook een kleuterschool (Marijke) bij; eerst van hout en later (1981) van steen. Door de komst van nieuwe woonwijken, bloeide de school op. In de jaren vijftig kwam er een dependance in het woonoord Vossenbos. De school werd enige tijd later zelfstandig, maar is in 1969 al weer opgeheven.

De Sjaloomschool

In 1965 werden plannen ontwikkeld om te komen tot de bouw van een derde School met de Bijbel. Deze werd in 1968 gerealiseerd aan de Savornin Lohmanstraat. De Graaf, afkomstig van de Ichthusschool, kreeg de leiding. Een deel van de leerlingen was afkomstig van het Vossenbos. De kleuterschool schuin tegenover de lagere school, droeg de naam Het Eshoekje.

De expositie ‘Het verhaal van de meester’, te zien in de Van Buuren Stee aan de Appelhofdwarsstraat, sluit op 1 juni. De openingstijden zijn: woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn mogelijkheden voor groepsbezoek. Informatie bij het secretariaat, Leta Evers-Meijer (telefoon 0546 – 572 651 of mail secretariaat@historischekringwierden.nl).

De Kluinveenschool aan de Kupersweg, geopend in 1954.
De Morgenster aan de Kruizemunthof in plan Oost, gebouwd in 1976.
De Sjaloomschool aan de Savornin Lomanstraat, geopend in 1969.