Afbeelding

Distelvink

Columns

Windweigergemeente

‘Weigergemeente’, kende U dat fenomeen? Een paar weken geleden verschijnt in het dagblad een artikel met de kop: ‘Weigergemeenten buitenspel’. Het artikel beschrijft dat er een paar gemeentes zijn die geen plekken aanwijzen waar windmolens zouden kunnen komen. Wierden is er daar één van. En dus... doet de provincie het zelf en kan de gemeente alleen maar toekijken, buitenspel dus.

Geen windturbines op Wierdens grondgebied

Een weigergemeente? Buitenspel...? Wierden? In de verkiezingsstrijd van zowel 2018 als 2022 liet NEW de kiezers weten dat zij tegen de plaatsing van windturbines op Wierdens grondgebied zijn. Een populair standpunt natuurlijk, want niemand zit te wachten op een grote windturbine voor zijn neus. Ze boekten er twee keer een goede verkiezingsuitslag mee.

Geen windturbines op Wierdens grondgebied. Als je dat zo duidelijk belooft, wil je die belofte natuurlijk nakomen. Zo niet, dan helpen je politieke opponenten de kiezers er wel aan herinneren bij de volgende verkiezingen. :-)

Geen windturbines op Wierdens grondgebied. Een wankel standpunt eerlijk gezegd. Iedere gemeentebestuurder weet dat de provincie een zogenaamde aanwijsbevoegdheid heeft. Als er zaken spelen waarbij het algemeen belang de gemeentegrens overstijgt, kan de Provincie als zogenaamd hogere overheid ingrijpen. En tja... energievoorziening is al gauw een overstijgend algemeen belang natuurlijk.

De Wierdense politiek oordeelt

Het college stelt de gemeenteraad voor om een windbeleid aan te nemen waarin staat dat er in de gemeente Wierden geen ruimte is voor windturbines. Een windbeleid zonder wind dus eigenlijk :-)

De meningen in de raad zijn in twee kampen te verdelen:het eerste onder leiding van NEW vertegenwoordigt de hakken-in-het-zand-strategie. Geen mogelijkheden in Wierden en als de provincie toch doorzet, sturen we een jurist eropaf. De coalitie steunt hiermee het college. De tweede stroming zegt: ga het gesprek aan met buurgemeenten en provincie. Ga samen op zoek naar wat wél mogelijk is, de samen-kan-het-strategie.

Cruijffiaans: als je de bal niet hebt, kun je niet scoren

Ook al ben je een zelfverklaarde weigergemeente, de Provincie heeft intussen toch een zoekgebied aangewezen. Hoe het verder gaat? Heeft de gemeente zijn inwoners kunnen beschermen tegen al te opdringerige windmolens? Heeft de gemeente gegokt en verloren? Of juist een standvastige houding laten zien? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Dames en heren politici, zijn er nog meer zaken die we gaan weigeren?