Afbeelding

Historische Kring

Columns

Gouden koets naar Almelo
* uit de krant van 9 juli 1949.

De afgelopen dagen maakten honderden inwoners van Wierden gebruik van de gelegenheid tot het bezichtigen van de ‘Gouden Koets’ die te zien was op het schip ‘MARWA’ in het Twente-Rijnkanaal. Behalve een stroom van volwassenen gingen ook de kinderen van alle lagere scholen uit de gemeente een kijkje nemen.

In 1949 begon de koets aan een reis door Nederland. Op ongeveer veertig verschillende plekken in Nederland van Middelburg tot Nijmegen en van Maastricht tot Almelo werd de koets tentoongesteld  om geld op te halen voor het Koningin Julianafonds.

In 1944 had het kabinet in Londen besloten de Stichting Nederlands Volksherstel op te richten. Het doel van de stichting was geld in te zamelen voor de sociale wederopbouw na de oorlog. Toen Juliana in 1948 ingehuldigd werd veranderde de stichting haar naam in het Koningin Julianafonds. Het was een bijzondere tentoonstelling ‘de varende tentoonstelling’. De koninklijke koets werd op vrachtschip MARWA naar de uithoeken van Nederland verscheept. In totaal trok de varende tentoonstelling 290.907 bezoekers en werd een bedrag 53.220,44 gulden opgehaald.  

De burgemeester van Almelo had van de eerste stalmeester van H. M. de Koningin bericht ontvangen dat de door het hele land varende tentoonstelling ook Almelo zou aandoen. Het schip kwam op 7 juli te liggen in de buitenhaven van Almelo. Juist op de dag van het koperen huwelijk van het koninklijk echtpaar.

De TET reed vanaf de Markt in Almelo in een halfuursdienst, maar kon de drukte ternauwernood aan. Bij het Twentekanaal stond soms wel een rij van vijfhonderd tot zeshonderd mensen te wachten om tot het schip te worden toegelaten.