Afbeelding

Algemene ledenvergaderinghengelsporters ‘t Zumpke

Sport en vrije tijd

ENTER – Bij hengelsportvereniging ‘t Zumpke is onlangs de uitgestelde algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst van het aantal leden was zeer matig, terwijl er een paar belangrijke punten op de agenda stonden. Zo is besloten om de contributie niet te verhogen en de jeugdcommissie en is er een visserijkundig onderzoek gepland in het ‘Enterveen’. Ook is bij de gemeente aangegeven dat de steiger bij de Lee aan reparatie toe is. Doordat de waterstand in verband met de droogte de afgelopen jaren geregeld hoog wordt gehouden komt de steiger regelmatig onder water te staan. Vandaar het verzoek aan de gemeente voor reparatie én verhoging van deze steiger.

Tijdens de ledenvergadering werd ook discussie gevoerd over het wedstrijdvissen. De animo hiervan loopt terug, maar door weer wedstrijden in competitieverband, in plaats van losse wedstrijden, te houden wordt getracht weer wat meer vissers aan de waterkant te krijgen. Ook voor de jeugd is een activiteit bij de Lee gepland, in samenwerking met Oost Nederland en wellicht enkele prominente sportvissers uit de buurt. Verder is het plan geopperd om weer eens een grote open wedstrijd te organiseren voor de senioren. De jubileumcommissie – de hengelsportvereniging bestaat volgend jaar vijftig jaar – gaat met al deze voorstellen aan de slag.