Afbeelding
Simon Dirks.

Ontstaansgeschiedenis van belangrijkewaterweg Twentekanaal onder de loep

Uitgaan en cultuur

WIERDEN – Het ontstaan en de ontwikkeling van het Twentekanaal krijgt de komende weken aandacht van de Historische Kring Wederden. De expositieruimte in de Van Buuren Stee in Wierden staat vol met beeldmateriaal. Daarnaast krijgt industrie, recreatie en sport ook volop ruimte.

Onder aanvoering van Theo Pigge, actief vrijwilliger bij de Historische Kring, is het expositieteam gedreven aan de slag gegaan om materialen te verzamelen. Met hulp van de heren Kruiskamp, Webbink en Valk is de ruimte onder meer ingericht met schaalmodellen van schepen. Daarnaast hebben ook roeivereniging Amycus, duikvereniging Aragoste en rugbyclub The Big Bulls een steentje bijgedragen.

Het Twentekanaal is een belangrijke waterweg op de scheidslijn van Wierden en Almelo. Het is onder de nodige dwang in de jaren dertig van de vorige eeuw gegraven. In die jaren was er veel werkloosheid. Wie geen baan had, kon voor een zeer schamel loon en onder beroerde omstandigheden aan de slag voor deze omvangrijke klus van Rijkswaterstaat. Het doel van het kanaal was toentertijd het verbinden van de Twentese industrie met de Rijn. Het plan stamt al uit het begin van de twintigste eeuw, maar belandde in een la. Het werd weer opgepakt op instigatie van textielbaron Ter Kuile. Het kabinet Ruys de Beerenbrouck maakte de aanleg in 1919 wettelijk mogelijk. Door de recessie en discussies rondom onteigening van gronden en bomenkap ging de schop echter pas in 1930 in de grond.

Heden ten dage wordt aan het kanaal nog steeds met regelmaat werk verricht: dieper en breder om meer en sneller vervoer over water mogelijk te maken. Het kanaal is voor Wierden en Twente nog steeds van belang, gezien de groeiende omzet van de terminals in Almelo en Hengelo.

Afbeelding