Afbeelding

Gastvrij Wierden-Enter kijkt tevreden terug op 2022

Uitgaan en cultuur

WIERDEN – De rol van Gastvrij Wierden-Enter (de opvolger van VVV en Tourist Info) zet zich in voor een gezonde vrijetijdseconomie in de gemeente Wierden. Dit wordt gerealiseerd door het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers, gemeente en bezoekers. Tevens verzorgt Gastvrij Wierden-Enter de promotie van het gebied, met als doel een aantrekkelijke bestemming voor dagelijkse en meerdaagse bezoekers te zijn.

Het jaar begon voor de ondernemers met een algehele lockdown, maar gaandeweg 2022 kwam alles weer op gang en werden de verblijfsaccommodaties goed bezet door toeristen. Een goede bezetting is ook van belang voor de beide winkelkernen in Enter en Wierden. Het samen optrekken en ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk profiteert van het toerisme is één van de speerpunten van Gastvrij Wierden-Enter.

Veel projecten 

Er is dit jaar een groot aantal projecten door Gastvrij Wierden-Enter uitgevoerd om de gemeente Wierden goed op de kaart te zetten. Zo is er een promotiefilm gemaakt, zijn er een aantal (december)acties in samenwerking met de winkeliers opgezet, is er deelgenomen aan een aantal pers- en promotieactiviteiten en is er ondersteuning geboden aan de productontwikkeling van het Jennechiesbeeld. Ook heeft er een radiocampagne gedraaid in de zomerperiode om bezoekers uit te nodigen een bezoek aan Wierden te brengen. Verder is er een stevige groei gerealiseerd in het digitale gastheerschap, dat wil zeggen een groei in het bereik op de social media kanalen en het bezoek aan de website www.visitwierden-enter.nl.

De Stichting heeft een volledig jaaroverzicht gemaakt waarin alle activiteiten van 2022 staan vermeld. Deze is zeer binnenkort beschikbaar. Een exemplaar is aan te vragen via info@visitwierden-enter.nl. Interesse in samenwerking of poppen er ideeën op die een bijdrage kunnen leveren aan de vrijetijdseconomie in de gemeente Wierden? Neem dan contact op met Dagmar Boerrigter (06- 4680 6781).

Zoals bekend zijn er momenteel voor ondernemers veel onzekerheden die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. De voornaamste is de ontwikkeling van de energieprijzen. Daarnaast spelen het moeilijk kunnen verkrijgen van personeel en de hoge inflatie ook een belangrijke rol. Vooralsnog ziet de vrijetijdssector in de gemeente Wierden 2023 positief in.