Afbeelding

Honingkeuring lokale imkers in Theehuys Grimberg Notter

Natuur en milieu

NOTTER - De Bijenvereniging Wierden Enter houdt op zaterdag 8 oktober, in samenwerking met Regio Oost van de Nederlandse Bijenvereniging (NBV). Deze keuring wordt normaliter ieder jaar op verschillende locaties in Nederland georganiseerd, in onze regio bij Theehuys Grimberg in Notter. Imkers kunnen daarbij de honing, die zij bij hun bijen hebben weggenomen, laten controleren. Deze jaarlijkse keuring heeft als doel de kwaliteit van de Nederlandse honing zo hoog mogelijk te houden en te waarborgen. Vanwege de coronarestricties was het afgelopen twee jaar niet mogelijk om de zoete lekkernij te laten keuren.

De NBV is onderverdeeld in verschillende regio’s. Afdeling Wierden-Enter valt onder Regio Oost. Elk jaar helpt een andere lokale afdeling met de organisatie van deze keuring, die aan verschillende voorwaarden moet voldoen. Alle voorwaarden zijn vastgelegd in een keuringsreglement, die is opgesteld door de Stichting Nederlandse Commissie voor Bijenproducten. Deze is onafhankelijk en objectief. Er is een Keuringsreglement samengesteld op basis van keuringservaringen in Nederland en het buitenland (België en Engeland), relevante wetenschappelijke onderzoeken en de Nederlandse en Europese wetgeving, zoals die van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

De keurmeesters krijgen een uitgebreide opleiding, waarbij ingegaan wordt op verschillende eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het product. De eisen zijn hoog. Er wordt onderzoek verricht door middel van: proeven (organoleptisch), bekijken (fysisch), microscopisch en chemisch. Verder zijn er ook hoge voorwaarden gesteld aan de wijze van verpakking van het product, de etikettering en de houdbaarheidsdatum van het product. De resultaten van alle vooraf vastgestelde beoordelingspunten worden verwerkt in een rapport. Op punten waarbij er niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan krijgt het product aftrekpunten en wordt er een advies ter verbetering gegeven.

De keuring is vrijwillig. Per honingsoort worden er drie identieke potten ingeleverd, waarbij één met en twee zonder etiket. Vlak voor het inleveren wordt iedere pot nog weer van een nieuw schoon deksel voorzien. De keurmeesters beoordelen elke inzending op alle vooraf vastgestelde punten. Deze worden vastgelegd in een rapport, waardoor er aan het eind een cijfer ontstaat. Vervolgens komen alle inzenders aan het eind van de middag bij elkaar en worden de honingsoorten met de beste scores bekend gemaakt. Bij een gelijk aantal punten wordt gekeken naar het vochtgehalte van de honing. De honing met het laagste vochtpercentage wordt dan de uiteindelijke winnaar.

Honing is deze keuringsdag de hoofdzaak, maar er worden ook andere producten beoordeeld, zoals honingzalven, waskaarsen, honingwijn, hoestdrankjes en baksels waar honing in verwerkt is, zoals honingcake. Maar ook zaken als bijenkasten en korven worden onder de loep genomen.

Zoals gezegd is de honingkeuring komende zaterdag bij Theehuis de Grimberg. Deelnemers kunnen de te keuren producten inleveren van 11.15 uur tot 12.15 uur, waarna de keurmeesters vervolgens de ingeleverde waren gaan onderzoeken. Gelijktijdig is er een programma voor de deelnemers. Zo is er de mogelijkheid om mee te gaan met een natuurwandeling van ongeveer anderhalf uur onder leiding van Jan Nollen, door het natuurgebied van de Grimberg. Hij vertelt dan onder andere ook over biodiversiteit in het gebied. Vertrek is rond 13.00 uur.
Vanaf 14.00 uur wordt een documentairefilm vertoond: The Biggest Little Farm. Deze gaat over een Amerikaans echtpaar dat het leven van de drukke stad heeft verruild voor het wonen op een onontgonnen stuk land, om daar zelfvoorzienend te gaan leven. De eerste acht jaren zijn vastgelegd met alle tegenvallers en successen. Als de film is afgelopen, wordt omstreeks 16.00 uur de uitslag van alle keuringen bekend gemaakt en de daarbij behorende prijzen uitgereikt. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom om te komen kijken. Indien er voldoende ruimte over is, kunnen niet deelnemers blijven om de film te bekijken. Entree is gratis, vrije gift is welkom.