De eerste vergadering van Burgemeester en Wethouders in het nieuwe gemeentehuis 1966. V.l.n.r. De wethouders Otten en Kampman en gemeentesecretaris Schipper en burgemeester Maaldrink.
De eerste vergadering van Burgemeester en Wethouders in het nieuwe gemeentehuis 1966. V.l.n.r. De wethouders Otten en Kampman en gemeentesecretaris Schipper en burgemeester Maaldrink.

Historische Kring

Columns

Het is in Wierden een heel oude gewoonte
* Uit de krant van de jaren zestig


Weduwnaar geeft slechts één cent!

Het is in Wierden een heel oude gewoonte, dat de doodgraver op de begraafplaats geld inzamelt. En het schijnt traditie te zijn, dat een weduwnaar na de teraardebestelling van zijn overleden vrouw slechts één cent in het busje doet. Van oudsher hebben bepaalde kerkgenootschappen het recht om op de begraafplaats te collecteren. Toen mevrouw Boessenkool gisteravond in de gemeenteraad voorstelde om collecteren op de begraafplaats af te schaffen, had ze er blijkbaar geen idee van, dat ze goedbedoeld tegen een heel hecht heilig huisje van traditie en gewoonterecht schopte.Wethouder Kampman hief tenminste bezwerend beide armen omhoog, om het tere onderwerp niet verder aan te snijden. De collecten blijven dus nog en wellicht ook die éne cent van de bedroefde weduwnaar.Het was vroeger dus gebruikelijk dat er na een begrafenis werd gecollecteerd vaak ten behoeve van de Diaconie. In de kerkboeken in sommige plaatsen werden de bedragen genoteerd en aan de hoogte van de bedragen was de welstand van de overledene af te lezen.Weet u nog wat over deze traditie in Wierden dan horen we dat graag. Stuur uw reactie naar: secretariaat@historischekringwierden.nl

Het lijkenhuisje op de begraafplaats aan de Appelhof.