Oudjaar, ergens in de jaren tachtig.
Oudjaar, ergens in de jaren tachtig. Jan van der Kolk.

Historische Kring Wederden

Columns

Slepn met Nieuwjaar
Alles naar de markt... Zelfs de luiken van de burgemeester...

Twente is een van de streken in ons land waar men tradities in ere weet te houden. Oudejaarsavond is een van de gelegenheden om daarvan blijk te geven. In Wierden bijvoorbeeld handhaaft men de eigenaardige gewoonte in de Oudejaarsnacht elkaar over en weer te beroven. De buit brengt men dan op Nieuwjaarsmorgen naar de markt. Daar lagen gistermorgen tussen een ontelbare hoeveelheid goederen  van de meest uiteenlopende soort... De luiken van de woning van de burgemeester. Verder konijnen en kippenhokken, bankjes, hekjes, kruiwagen en karren en boerenwagens. Men kon trouwens ook enkele boerenwagens  op de nokken van schuren vinden. Vroeger gaf dit gebruik nog wel eens aanleiding tot baldadigheid en straatschenderijen. Om dat eventueel de kop in te kunnen drukken was er extra politiebewaking. De politie behoefde echter niet in te grijpen. Dit gebruik schijnt voort te komen uit dat, waarbij de puthaken van de gemeenschappelijke waterput werden weggenomen en ergens in de bomen werd gehangen. De waterput is uit de tijd, maar het gebruik is enigszins gewijzigd gebleven.  

Nog even een anekdote uit de buurtschap. Bij Weldieks hadden ze de bril (deksel) van het huuske (wc of kakton) gehaald. Die klus was natuurlijk door jongens uit de buurt weggehaald, maar die hadden natuurlijk nooit iets van terug gehoord. Het jaar erop was bij die jongens de vraag opgekomen wat gaan we dit jaar doen. Zullen we het deksel van de kakton bij Weldieks er weer afhalen, waarop de zoon van Weldieks had gezegd, nee doot dat mer neet. Mein va is der op de rugge inne valn en mien mo hef um schoon maakt op ’n boek in het stroo.

* Uit de krant van de oud en nieuw 1950.

Het bestuur van de Historische Kring wenst u allen een goed en gezond 2023.