De verbouwing van Coberco kaasfabriek.
De verbouwing van Coberco kaasfabriek.

Historische Kring

Columns

Aannemersbedrijf Schipper (4)
Vier generaties bouwers 1927 – 2008. De historie van een Wierdens familiebedrijf over een periode van tachtig jaar!

Het jaar 1971 was een belangrijk jaar. Allereerst kreeg het bedrijf opdracht voor de bouw van een uitbreiding van Coberco kaasfabriek, te weten een dieppekellokaal met pekelkelders en een groot pakhuis op de verdieping. Als tweede. Het grote werk gaat de bouw van de Taborkerk aan de Jacobsonstraat in 1971 van start.

Kwalitatief bouwen is alleen maar mogelijk met vakbekwame medewerkers. Dankzij het vaste personeel kwamen vele bouwwerken tot stand, veel personeelsleden kwamen binnen als leerling metselaar of timmerman en bleven tot aan hun pensioen. Enkele namen die door de tachtig jaar heen in de herinnering zullen blijven en die het bedrijf door alle moeilijke periodes heen hebben geholpen en er voor gezorgd hebben dat Aannemingsbedrijf Schipper B.V. kon blijven bestaan. Dit zijn in de eerste generatie Jan Dollen, Johannes Dollen, Hendrik ter Haar, Jans Koenderink,  Johan Jansen en Dieks Bloemendal. Gerrit Heuver, een gewaardeerde metselaar, is helaas veel te jong overleden.

Gedurende de tweede generatie komen als leerling metselaar of timmerman bij het bedrijf Henk van der Kolk, Johan Braamhaar, Henk Hoff en later Martin Nijzink en Dinand Smit. Jan Venebrugge volgt Jans Koenderink op in de werkplaats.

De komst van de derde generatie, Jan Hendrik (Jan Henk) Schipper, bouwde reeds op jeugdige leeftijd met technisch Lego en legde daarmee de basis voor zijn latere loopbaan, hij volgde de H.T.S. opleiding bouwkunde. Op 1 januari 2004 nam Jan Henk geheel uit vrije wil het bedrijf over als derde generatie aannemer en als vierde generatie bouwer! In het jaar 2003 werd al snel duidelijk dat er weer heel veel zaken anders moesten worden aangepakt en Jan Henk bracht nieuw elan in het bedrijf. Na de overname trekken Hans en Margriet zich na 37 jaar langzaam terug uit het bedrijf. Martine Schipper en Hans Douwes hebben inmiddels het plan ‘Optis’ (Ontwerp Project Terrein Invulling Schipper) ontworpen. Dit plan omvat 43 woningen te weten twintig koop-appartementen, twaalf huur-appartementen, twee penthouses en negen stadswoningen. Optis wordt gebouwd in opdracht van Stichting Wonen Wierden Enter (huidige Stichting Reggewoon). Dit is een mooie afsluiting van tachtig jaar geschiedenis van het familiebedrijf,  Aannemersbedrijf Schipper B.V.

* Uit Wederaardigheden van maart 2008, beschreven door Hans Schipper. En voor Wederaardigheden geredigeerd door Jannie van Wulfften Palthe.

* Van de redactie:
Helaas gaat het Aannemersbedrijf Schipper B.V. in juni 2016 failliet. Het resultaat over de jaren 2014 en 2015 is sterk negatief. De verliesgevende situatie heeft zich ook in 2016 voorgezet. Oorzaak, de malaise destijds in de bouw en te hoge kosten. De liquiditeit kwam daardoor ernstig in het gedrang.

Jan Henk Schipper nam in januari 2004 Aannemingsbedrijf Schipper B.V. over.
De Bouw van de Taborkerk in 1971.