Afbeelding

Onderwiezer

Columns

Voetbaltaal

We kunnen er volgens mij niet omheen. Of je nu van voetbal houdt of niet, het WK heeft een impact op iedereen. Kijk alleen maar naar de enorme hoeveel zendtijd die eraan besteed wordt in de televisieprogramma’s. Als het niet gaat over het spelletje op zich, is er nog genoeg te zeggen over allerlei randzaken.

De maand november wordt door veel scholen ook gebruikt voor de zogeheten tienminutengesprekken. Kleine minipersconferenties, zou je ze kunnen noemen. Wat is de stand van zaken van de kinderen na de eerste twaalf weken? Daar mogen vragen over gesteld worden. Sommige voetbalvaders komen bij voorkeur niet op het moment dat Oranje speelt. De tijd tussen 16.30 uur en 19.00 uur zagen we bij mij op school dan ook veelal moeders.

Opvallend trouwens dat diezelfde voetballiefhebbers nu wel ‘op tijd’ thuis kunnen zijn. Lukte het voorheen niet om rond half vijf bij het gezin te zijn, nu slagen velen daar wel in.

In de klassen zie je ook die impact van het voetbal terug. Kinderen kopiëren volwassenen in hun gedrag. Aan hun reacties merken we meteen hoe het thuis wordt beleefd. Afhankelijk van de interesse van de leerkracht leeft het verschillend in de groepen. De ene leerkracht pakt flink uit, terwijl de andere zich juist beperkt tot minimale aandacht.

In 1998 was ik leerkracht groep acht. Bij aankoop van een kratje bier kreeg ik zo’n opblaasbare dug-out. Die dug-out nam ik mee naar de klas. Elke dag konden daar drie leerlingen tegelijk lezen. Er werd gretig gebruik van gemaakt. Het lezen ging met sprongen vooruit. Voor de aardrijkskundelessen liet ik de kinderen naar keuze allerlei dingen opzoeken van een land dat meedeed aan het wereldkampioenschap, om op zeker moment te presenteren aan de klasgenoten. Placemats, werkstukken en maquettes met de verhalen erbij waren prachtig. Op de wereldkaart konden ze allemaal die landen aanwijzen.

Met een beetje creativiteit kun je ook nu veel kanten op. Aan de kwalificatie op zich is al een rekenles of vier aan te wijden. De onderwerpen mensenrechten en ‘one love’ zijn geschikte thema’s voor het vak Burgerschap. En wat dacht je van aandacht voor de verschillende religies? Leer ze maar eens een goed interview te houden. Of het schrijven van een column.

Dat is allemaal taal!

Johan Bisschop.