De openbare kleuterschool aan de Stationsstraat deed dienst vanaf 1938. Een ansicht van de situatie aan de Stationsstraat en een tekening van de nieuwe kleuterschool aan de Schoolstraat 'De Zonnehoek'.
De openbare kleuterschool aan de Stationsstraat deed dienst vanaf 1938. Een ansicht van de situatie aan de Stationsstraat en een tekening van de nieuwe kleuterschool aan de Schoolstraat 'De Zonnehoek'.

Historische Kring

Columns

Veel belangstelling bij opening openbare kleuterschool
* Uit de krant van 1 september 1962

Zaterdagmiddag had de officiële opening plaats van de reeds in gebruik genomen Openbare Kleuterschool ‘De Zonnehoek’, gelegen op de hoek van de Schoolstraat en de Marktstraat. In het bijzijn van vele genodigden boden Fenneke van de Riet en Jan Willem de Waard, kleuters van de nieuwe school, aan de inspectrice voor het kleuteronderwijs mevrouw L.G.J. Bloemink-Rehwinkel uit Deventer bloemen en de sleutel aan, waarna de inspectrice de officiële opening verrichte. Hierna verzamelden zich de genodigden op het speelterrein waar allereerst burgemeester mr. E.D. Maaldrink het woord voerde en er op wees dat de totstandkoming van deze prachtige nieuwe school het rechtstreeks gevolg is geweest van de Wet op het kleuteronderwijs. Burgemeester Maaldrink vond dat het een mooi gebouw is geworden dat een voorbeeld kan zijn voor hen die ook een kleuterschool willen bouwen.

Mevrouw Bloemink was zoals zij zei met vreugde naar Wierden gekomen. Zij bracht namens het Ministerie van O.K.W. (Onderwijs Kunsten en Wetenschappen) de gelukwensen over. Namens de Oudercommissie sprak de heer H. Landman terwijl de heer W. de Boer dit deed namens de afdeling Wierden van Onderwijs. De hoofdleidster mevrouw Jo Westerbaan bracht tot slot dank aan alle sprekers en spreeksters. Van de gelegenheid om de school te bezichtigen maakten alle genodigden en bezoekers dankbaar gebruik. De school heeft twee lokalen van tien bij zeven meter, terwijl deze zijn verbonden door een fraaie hal en entree.

De totale bouwkosten inclusief grond en inrichting bedroegen ƒ142.000,-. Na de bezichtiging begaven zich de gasten naar Hotel De Zwaan waar een verversing werd aangeboden.

Anno 2022 weten we dat het gebouw inmiddels plaats heeft gemaakt voor het appartementengebouw ‘Markant’.

Openbare kleuterschool De Zonnehoek en op de achtergrond Openbare Lagere School bij de opening in 1962.