De vier burgemeesters van de jumelerende gemeentes Wierden, Lampertheim, Ermont en Maldegem.
De vier burgemeesters van de jumelerende gemeentes Wierden, Lampertheim, Ermont en Maldegem.

Historische Kring

Columns

Gemeenteraad zet op 15 september
2010 definitief streep door jumelage

Er komt een definitief einde aan de officiële jumelage van Wierden met de steden Ermont in Frankrijk, Maldegem in België en Lampertheim in Duitsland. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag 15 september 2010 unaniem besloten. Volgens de raad is jumelage niet meer van deze tijd.

De raad droeg burgemeester Henk Robben op de boodschap ‘voorzichtig’ te brengen. De raad wil incidenteel nog wel geld beschikbaar stellen voor grensoverschrijdende activiteiten tussen burgers onderling. Zo is een groep jongeren momenteel bezig met een vorm van uitwisseling met buitenlandse jeugd.

Ruim dertig jaar onderhield de gemeente Wierden contacten met de gemeenten in het buitenland. De basis voor deze jumelages was indertijd ‘verbroedering’; het met name door middel van uitwisselingen en bestuurlijke contacten leren kennen van elkaar. ‘Jumeleren’ is een activiteit die bedoeld is door en voor de inwoners van de gemeente. Het Comité Jumelages is verantwoordelijk voor de invulling van de verbroederingsgedachte. De gemeente vervulde een belangrijke rol waar het ging om bestuurlijke contacten en representatie (bijvoorbeeld een ontvangst in het gemeentehuis voor een groep bezoekers). Sinds juli 2005 was het comité verzelfstandigd en een stichting geworden.

In de afgelopen jaren is er regelmatig discussie geweest in de gemeenteraad om de jumelage te stoppen en ook op burgemeestersniveau was er regelmatig contact over de voortgang van met name de Wierdense gemeenteraad. De burgemeesters reageerden verontrust en vooral burgemeester Schlatter van Lampertheim probeerde de Wierdense gemeenteraad te overtuigen om jumelage voort te zetten, mede ook vanwege de hechte contacten die er met honderden families zijn. Schlatter heeft ook schriftelijk dit verzoek aan de gemeenteraad van Wierden kenbaar gemaakt.

Tijdens de discussie in de Wierdense gemeenteraad, waarbij diverse vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen hun standpunten duidelijk maakten om toch vooral de banden met de partnergemeenten niet te verbreken, besloot uiteindelijk de gemeenteraad van Wierden dit wel te doen.

Na ruim 46 jaar kwam er een eind aan verbroedering tussen steden en daarmee ook aan de Jumelage. Op 15 oktober is de expositie over de jumelage bij de Historische Kring ook geëindigd. Aankomende zaterdag wordt de nieuwe expositie over Van Gogh om 14.30 uur geopend.

De openingstijden van de Historische Kring zijn vanaf 1 november overigens gewijzigd, namelijk vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur.