Afbeelding

Ontvreemding van e-bikes hot itemin Wierden: geef dieven geen kans

Algemeen

WIERDEN – Fietsendiefstallen komen in de gemeente Wierden de laatste tijd veel voor. Vooral de elektrische fietsen zijn gewilde objecten. Als de politie de feiten van het afgelopen jaar (2022) bekijkt, dan zijn er – voor zover op het moment van schrijven bekend – 94 diefstallen, dan wel pogingen tot fietsendiefstal geweest. Dit zijn echter alleen de diefstallen en pogingen die gemeld zijn. Deze diefstallen waren meestal tussen 12.00 uur en 20.00 uur. De fietsen werden vanaf september vaak weggenomen in of rondom het centrum van Wierden. In de zomermaanden was het recreatiegebied Het Lageveld het doelwit. “Wanneer we er vanuit gaan, dat met bovengenoemde feiten een elektrische fiets gemiddeld drieduizend euro waard is, is dit een totale schade van 261.000 euro”, duidt Joanneke Sanderman, wijkagent Wierden-Zuid.

Om dit maatschappelijke probleem aan te willen pakken, moet met verschillende instanties een vuist worden gemaakt. “Hierbij moet je denken aan de politie, gemeente, winkeliers, fietsenbranche, verzekeraars, maar ook u, als burger”, benadrukt Sanderman. “De politie houdt zich voornamelijk bezig met de opsporing van daders. Dit is natuurlijk erg belangrijk, maar niet probleemoplossend. Er zijn meerdere personen en groepen actief. Daarom willen wij als politie Wierden graag bijdragen aan een stukje bewustwording en preventie met betrekking tot het voorkomen van fietsendiefstallen. Omdat we verder willen kijken wat er mogelijk is, zijn diverse acties in gang gezet om de samenwerking, met voornoemde instanties, aan te gaan.”

Social media

Middels het Instagram account @wijkagenten_gemeentewierden, proberen de wijkagenten van de politie Wierden de inwoners te informeren over wat er in de gemeente speelt. Zo is er bijvoorbeeld onlangs een ‘post’ uitgegaan over fietsendiefstallen. Elektrische fietsen worden veelal gebruikt door de oudere inwoners. De politie is zich bewust van het feit, dat deze doelgroep minder gebruik zal maken van Instagram of andere sociale media. “Daarom willen we ook via De Wiezer deze informatie delen, maar er wordt ook gekeken en gewerkt aan andere preventie methodes zoals aanwezigheid politie en BOA, voorlichting, preventieve acties, bewaakte fietsenstalling creëren en aanschaf van cameravoorzieningen. Maar ook informatie- en stoepborden, folders, flyers, posters en fiets ID-kaartjes zijn effectief. Ook zijn de winkeliers van de gemeente Wierden vorige week dinsdag geïnformeerd tijdens een gezamenlijke netwerkavond. De winkeliers denken graag mee en willen hun steentje bijdragen op preventief gebied. Het kan dus zijn, dat u als klant, geattendeerd wordt op het veilig en zichtbaar stallen en afsluiten van uw (elektrische)fiets. Winkeliers kennen hun klanten en zien veel gebeuren in en rondom hun zaak. De fietseigenaar hoeft maar drie minuutjes weg te zijn, een fietsendief heeft maar een paar seconden nodig. En dan te bedenken dat slechts tien procent van de fietsen goed op slot staat. Negentig procent staat zo voor het grijpen!”

Diefstal
Ondanks de ‘rompslomp’ die een diefstal met zich mee brengt, is het doen van aangifte ontzettend belangrijk om fietsendiefstal beter aan te kunnen pakken. Bij een aanhouding van een fietsendief, blijkt namelijk vaak dat deze meerdere fietsen heeft gestolen of nog onder zich heeft. Door het doen van aangifte wordt de werkwijze, soort fiets, locaties, dagen en tijdstippen in beeld gebracht. Zo kan de politie gerichte acties uitvoeren. “En uiteraard willen wij er voor zorgen dat een gestolen fiets terugkomt bij de rechtmatige eigenaar”, benadrukt Sanderman. Het doen van aangifte kan zowel online als op het PolitieSteunPunt (PSP).

Scherp zijn

Met elkaar moeten we scherp zijn op verdachte situaties en de meldingsbereidheid vergroten, meent de wijkagente. “De politie heeft de inwoners van de gemeente Wierden nodig! Jullie dienen als een paar extra oren en ogen op straat. Een voorbeeld hiervan. Onlangs werd de politie op het PolitieSteunPunt in Wierden benaderd door een inwoner. Deze wilde melden dat hij een paar verdachte personen had gesignaleerd, rondom de fietsenstallingen bij het NS station in Wierden. Direct hierop zijn wij ter plaatse gegaan. Resultaat: de desbetreffende personen werden aangetroffen en uit de anonimiteit gehaald (bleken notoire fietsendieven uit een andere gemeente). Gelukkig was er nog geen strafbaar feit gepleegd. Door het alerte optreden van deze inwoner, kon preventief een fietsendiefstal voorkomen worden!”

Denk dus niet: ‘Het zal wel niets zijn!’. De politie heeft liever dat u tien keer te vaak belt, dan één keer te laat. Noteer gegevens, zoals een merk, type of kenteken van verdachte voertuigen of geef een duidelijk signalement van verdachte personen. Schat per situatie in of de politie met spoed ter plaatse moet komen. Bij spoed bel dan met 112, anders 0900-8844.

Voor meer informatie kijk eens op www.rdw.nl, www.stopheling.nl, www.stopfietsdiefstal.nu, www.hetccv.nl of www.politie.nl/onderwerpen/diefstal-fiets.html.

<KADER>

Maatregelen om fietsendieven het zo moeilijk mogelijk te maken. Voorkomen is een illusie! Maar ervoor zorgen dat de kans op fietsendiefstal wordt verkleind, is wel realiseerbaar.

– Zet uw fiets altijd en overal op slot, ook als u maar even weg bent!

– Gebruik het ventiel (zet uw ‘ringslot’ tussen de spaken, waar ook het ventiel zit). Het is op deze manier voor fietsendieven vrijwel onmogelijk om het slot open te breken en de fiets intact te laten.

– Gebruik altijd een tweede slot (ART-gecertificeerd).

– Zet uw fiets (met het tweede slot) altijd vast aan de ‘aarde’ (denk aan een boom, paal, fietsenrek).

– Haal het extra slot door het frame én het voorwiel.

– Bevestig het tweede slot zo hoog mogelijk (hoe lager op de grond, des te makkelijker het slot te forceren is).

– Kenmerk uw fiets en bewaar deze gegevens goed (merk, type, kleur, framenummer, sleutelnummer, et cetera)

– Zet uw fiets in het licht, bij andere fietsen, in het zicht van publiek, winkeliers en/of camera’s (niet op een donker en verlaten plekje).
– Zet je fiets (indien mogelijk) binnen.

– Heeft uw fiets een afneembaar display? Haal deze altijd van uw fiets af, als u niet fietst. Zonder display is uw fiets niet bruikbaar als elektrische fiets!

– Haal uw accu van of uit uw elektrische fiets, wanneer u uw fiets voor langere tijd stalt. Het is misschien lastig en levert gedoe op, maar ook deze voorzorgsmaatregelen zorgen ervoor dat uw fiets minder interessant is.

– Zit er geen track-and-trace op uw elektrische fiets? Schaf er dan een aan!

– Mocht uw fiets toch gestolen worden, doe dan altijd aangifte bij de politie!

Afbeelding
Afbeelding