Afbeelding

Nieuw plan voor groot zonneparkvan zeven hectare in buitengebied

Algemeen

WIERDEN – Duurzaam energiebedrijf Pure Energie wil een zonnepark van zeven hectare in Wierden ontwikkelen aan de Kippershoekweg, ter hoogte van de kruising met de Enterweg. Het park moet naar verwachting zeven miljoen kilowattuur per jaar gaan opwekken. Dat is ongeveer zeven procent van het totale elektriciteitsverbruik van de gemeente. Voor het gebruik van de landbouwgrond is reeds een overeenkomst gesloten met de grondeigenaar. Daarnaast is een principeverzoek ingediend bij de gemeente Wierden. Het college neemt hierover binnenkort een besluit. Gaat het gemeentebestuur uiteindelijk akkoord, dan wordt dit het derde park in de gemeente  Wierden. Op dit moment is op de Weuste al enige jaren een park operationeel, daarnaast is de komst van een zonnepark aan de Beverdamsweg in kannen en kruiken.

Om de buurtbewoners en andere geïnteresseerden te informeren wordt er op donderdag 2 februari om 19.30 uur in Het Akkerhus te Ypelo een informatieavond gehouden. De projectleider en de omgevingsmanager van het project zijn onlangs al persoonlijk langsgegaan bij direct omwonenden van het beoogde zonnepark aan de Kippershoekweg. Bovendien worden de omwonenden in een straal van één kilometer per brief uitgenodigd voor de bijeenkomst, maar ook anderen zijn van harte welkom en kunnen zich hiervoor aanmelden. Tijdens de informatieavond wordt toegelicht hoe omwonenden mee kunnen denken over onder andere de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Nu bestaat het gebied een groene en open graslanden. Diezelfde avond wordt ook besproken hoe omwonenden financieel kunnen participeren. Onderdeel van deze aanpak is dat met de omgeving een concreet plan wordt uitgewerkt voor het zonnepark. Dit met de omgeving uitgewerkte plan zal op een later moment worden ingediend bij de gemeente als onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Aanmelden voor deze informatieavond  kan via de website www.zonneparkkippershoekweg.nl.

De beoogde locatie voor het zonnepark ligt zoals gemeld aan de Kippershoekweg op de kruising met de Enterweg. Dat is vanuit Wierden aan de rechterzijde, iets voor het tankstation van Tinq. Het plangebied is circa zeven hectare, waarvan minimaal 25 procent onbebouwd blijft. Ten zuiden van het plangebied ligt een terrein dat bedrijfsmatig in gebruik is als opslagterrein.

Na de informatieavond op 2 februari wil Pure Energie werkgroepbijeenkomsten organiseren om input van de omgeving op te halen voor onder andere: de landschappelijke inpassing van het zonnepark, hinderbeperking (indien nodig) en het versterken van ecologische waarden. Daarnaast vindt de initiatiefnemer het belangrijk dat omwonenden kunnen meeprofiteren van het zonnepark in hun omgeving door mede-eigenaar te worden via een lokale energiecoöperatie of andere lokale entiteit.

Wie eerder vragen of opmerkingen heeft, kan mailen naar info@zonneparkkippershoekweg.nl of bellen met omgevingsmanager Rose Headley 06 – 10 64 72 53 (van maandag tot en met donderdag).