Doret Tigchelaar, Ben ter Haar, Wouter Pek, Dennis Nellestijn en Erwin Kamphuis.
Doret Tigchelaar, Ben ter Haar, Wouter Pek, Dennis Nellestijn en Erwin Kamphuis. Sietsanne.

Stichting Hambergeres geeft petitie aan de gemeenteraad

Algemeen

ENTER – Leden van de Stichting Hambergeres uit Enter hebben vorige week maandag, voorafgaand aan de raadsvergadering, een petitie aangeboden aan de voorzitter van de raad, burgemeester Tichelaar. Doel is behoud van het laatste stukje oude es bij Enter. “Meer dan vierhonderd Enternaren hebben de moeite genomen om de petitie te ondertekenen en daarmee hun steun uit te spreken voor een stenenvrije en open Hambergeres.” aldus voorzitter Ben ter Haar van de stichting.

In zijn toespraak tot de leden van de raad lichtte Ter Haar, die samen met een aantal bestuursleden naar Wierden was afgereisd, het waarom van een petitie toe: “We hebben de stichting in 2018 opgericht als burgerinitiatief om het laatste stuk van de Enterse es te beschermen en waar het kan samen met grondeigenaren te verfraaien.”

Naast het stoppen van de voortdurende afkalving van het open gebied was en is voor de initiatiefnemers het teruggeven van de karakteristieke kenmerken van het essenlandschap een belangrijke drijfveer. Dit werd door de gemeente gesteund. Maar niet alleen het beschermen was het doel, ook het verder ontwikkelen van de cultuur-historische en de recreatieve waarde van het gebied werd op advies van de gemeente meegenomen als doel van dit burgerinitiatief waaruit in 2018 de stichting Hambergeres is ontstaan. “Echter, benadrukt Ter Haar, “de laatste tijd zijn we vooral bezig met bezwaar maken, protest en actie.”

Dat vinden de leden van de stichting jammer. Het komt volgens de voorzitter ook omdat de gemeenteraad geen duidelijke uitspraak heeft gedaan over de status van de es. “En dat terwijl er in allerlei visies van onder andere de provincie en de gemeente zelf meerdere keren is aangegeven dat de Hamberg een unieke cultuurhistorische waarde heeft die beschermd moet worden. Deze petitie laat nu ook zien dat alleen visies maar ook vele Enternaren dit steunen. Daardoor kan deze petitie voor de raad een steun in de rug zijn zich duidelijk uit te spreken dat van verdere verstening van de es geen sprake meer zal zijn.”  

Na deze woorden overhandigde de stichting een plaquette, een enveloppe met alle handtekeningen en een toelichtende brief voor alle raadsleden aan de burgemeester. “Onze wens is dat de gemeenteraad zich bescherming van de laatste es ter harte neemt en zich uitspreekt tégen verdere verstening en vóór verdere ontwikkeling van de es als open cultuur- historisch en recreatief gebied.”

De es is de laatste tientallen jaren een plek gebleken waar bouwactiviteiten of uitbreiding van het dorp plaatsvindt. Om de es tegen deze – volgens de stichting – korte termijn kortzichtigheid te beschermen en te peilen of de leden van de stichting de enigen zijn die dit unieke stukje es willen behouden, is een petitie gestart. Daarin werd de bevolking gevraagd of zij het met de leden van de stichting eens zijn dat de Hamberg moet worden gespaard voor de toekomst. Er zijn uiteindelijk liefst 409 steunbetuigingen geuit.