Ard Dommerholt: na twaalf jaar takenals penningmeester bieb overgedragen
Ard Dommerholt: na twaalf jaar takenals penningmeester bieb overgedragen dewiezer.nl

Ard Dommerholt: na twaalf jaar takenals penningmeester bieb overgedragen

Algemeen

WIERDEN – Ard Dommerholt uit Wierden is twaalf jaar lang als penningmeester verantwoordelijk geweest voor de geldstromen van de bibliotheken in Wierden en Enter. De bibliotheek is een stichting met een dagelijks bestuur dat het reilen en zeilen binnen de organisatie bepaalt. Dommerholt koos er in 2010 voor om vrijwillig een steentje bij te dragen, passend binnen zijn expertisegebied als registeraccountant. Onlangs heeft hij na twaalf jaar het stokje overgedragen: even een pas op de plaats en fris bloed in de organisatie kan geen kwaad.

De bibliotheken in heel Twente stonden in die tijd voor een flinke uitdaging. Er waren vergevorderde plannen voor een algehele fusie, maar zo ver is het tot op heden nog niet gekomen. “Die gesprekken zijn vastgelopen, maar inmiddels wordt op kleine schaal wel efficiënter gewerkt”, weet Dommertholt. Zo is er een goede samenwerking op gang gekomen tussen de vestigingen van Borne, Dinkelland en Tubbergen op het gebied van gezamenlijk management, beleid en administratieve zaken. “De Bibliotheek Wierden is en blijft een zelfstandige opererende organisatie. Het dorpse karakter kun je behouden. Iedere bibliotheek en dorpskern heeft toch z’n eigen sfeer, dat moet ook blijven. Maar qua management kan er zeker wel voordeel behaald worden uit samenwerking. Je kunt elke euro maar één keer uitgeven.”

Kaasschaafmethode

In de twaalf jaar dat Dommerholt zijn bestuursfunctie voor de bibliotheek van Wierden en Enter heeft vervuld, is er veel veranderd. De klassieke uitleenfunctie is meer naar de achtergrond verdreven, terwijl de bieb als ontmoetingsplaats steeds belangrijke wordt. “We hebben te maken gehad met flinke bezuinigingen, zeker in de eerste jaren van de financiële crisis, zo’n tien jaar geleden, werd er tien procent gekort. Dan ga je scherp kijken wat er efficiënter kan, de kaasschaafmethode. Maar ook hebben we als bestuur geprobeerd uit te vinden waar we als bibliotheek in de samenleving willen staan.”

Open bieb

Zo is de bibliotheek van Wierden en Enter uitgekomen op het punt waar ze nu staat. “De samenwerking met onder meer Borne zorgt er voor dat er op overheadkosten bespaard kan worden en er voor nieuwe initiatieven ruimte is. Er is een transitie gaande richting een moderne en ‘open’ bieb.” Daarmee doelt Dommerholt onder meer ook op de samenwerking met Kaliber Kunstenschool en Stichting De Welle. Maar ook het systeem Open+, waarbij de bibliotheek als ruimte altijd toegankelijk is via een persoonlijk inlogsysteem, is volgens de oud-penningmeester een mooi voorbeeld van innovatie. “Daarin lopen we zeker voorop in Wierden, maar wel, zoals reeds gezegd, met behoud van die lokale identiteit!”

Ontmoetingsplek

Service bieden op meerdere fronten, sociaal maatschappelijk actief zijn en verbinding zoeken. Dat zijn volgens Dommerholt de kernbegrippen voor de bibliotheek van de toekomst. “Zo ontstaat er synergie, waar jong en oud profijt van kan hebben. Verbinding tussen die doelgroepen is belangrijk. Ik zie de bibliotheek in de nabije toekomst ook meer als ontmoetingsplek, waarbij we in de haarvaten van de samenleving zitten. Het is meer dan een zaal waar alleen boeken staan en worden uitgeleend. Natuurlijk blijft lezen een belangrijke factor, al is het maar om de laaggeletterdheid (ook in Wierden zo’n tweeduizend inwoners! -red.) terug te dringen.”

Ondanks al die mooie stappen die de komende tijd gemaakt gaan worden, heeft Dommerholt per januari zijn taken overgedragen aan Leo van der Post. “Fris bloed in een organisatie kan geen kwaad. In die twaalf jaar dat ik penningmeester ben geweest zijn er mooie stappen gemaakt, al gaat het altijd langzamer dan je zelf wilt. Toch blijft die stip aan de horizon zichtbaar en daar werk je naar toe. Ik ben er trots op dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan deze organisatie met uitdagende klussen. Voor mij is de cirkel van verbinding en samenwerking weer rond.”