Afbeelding

Gemeente nodigt inwoners en ondernemers uit: denk mee over toekomst eigen omgeving

Gemeenteberichten

Gemeente nodigt inwoners en ondernemers uit: denk mee over toekomst eigen omgeving

WIERDEN – De gemeente Wierden werkt aan haar omgevingsvisie en roept haar inwoners op om deel te nemen aan een van de inspirerende bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zij hun ideeën delen over hoe Wierden eruit zou moeten zien in 2040.

De omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en biedt een blik op de toekomst. Denk hierbij aan de omgeving waar we wonen, werken, naar school gaan, uitgaan, winkelen of sporten, maar ook over de routes die we afleggen om daar te komen. De Omgevingsvisie geeft aan wat we willen behouden in de gemeente Wierden en waar we kansen zien voor verandering. Hierin wordt onder andere vastgesteld hoe de kernen, buurtschappen en landelijk gebied van de gemeente Wierden eruit komen te zien in 2040. Wethouder Gertjan ten Brinke: “We vinden het belangrijk te weten hoe we een omgeving kunnen creëren waarin jong en oud zich thuis voelt! En daarom zoeken we graag samen met onze inwoners naar antwoorden op vragen zoals: Wat gebeurt er in het landelijke gebied? Waar bouwen we nieuwe woningen? En hoe bereiden we ons voor op klimaatverandering?”

Omgevingsvisie

Vorig jaar zijn de eerste inventariserende gesprekken gevoerd en dit jaar wordt de Wierdense samenleving nauw betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Het streven is om de Omgevingsvisie in het voorjaar van 2025 vast te stellen. Recentelijk zijn verschillende samenwerkingspartners al betrokken geweest, waaronder de provincie Overijssel, Vitens, waterschap Vechtstromen, GGD, Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio. Op 15 en 16 mei zijn bij ‘Groep 8 aan de macht’ inspirerende workshops over de Omgevingsvisie. Ruim tweehonderd enthousiaste leerlingen uit de groepen zeven en acht van de Wierdense basisscholen gaan dan samen nadenken over de toekomst van de kernen en het buitengebied van gemeente Wierden. Als voorbereiding hiervoor hebben de leerlingen huiswerk gekregen, namelijk het maken van foto’s van plekken in de gemeente Wierden die zij mooi of juist lelijk vinden. Tijdens de workshops zullen de leerlingen hun ideeën verder uitwerken en samenwerken aan concrete voorstellen voor de toekomst van gemeente Wierden.

Veel thema’s die in de omgevingsvisie aan bod komen, zijn ook besproken tijdens de ‘Toekomstvisie 2030 - ‘Thuis in de gemeente Wierden, dorpsleven met een groene stip op de horizon’. “De Toekomstvisie nemen we zeker mee in de Omgevingsvisie”, aldus wethouder Ten Brinke. “Het gaat bij de Omgevingsvisie om een strategische visie op hoofdlijnen voor de gehele gemeente.”

De gemeente Wierden nodigt alle inwoners, ondernemers en organisaties uit om deel te nemen aan één van de inspirerende bijeenkomsten om input te geven voor de Omgevingsvisie Wierden. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen deelnemers hun ideeën delen over wat zij belangrijk vinden in hun buurt en hoe zij de toekomst van Wierden voor zich zien. De bijeenkomsten zijn op 16 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis, op 3 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur in het Kulturhus te Hoge Hexel en ten slotte op 13 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur in de De Bron te Enter. Voor alle drie de bijeenkomsten geldt dat inwoners en ondernemers vrij mogen binnenlopen en met medewerkers van de gemeente Wierden in gesprek kunnen gaan over verschillende thema’s, zoals onder andere wonen, groen, water en duurzaamheid. Om 19.30 uur is er een centrale presentatie over de Omgevingsvisie en er volgt een centrale terugkoppeling om 21.00 uur. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Voor meer informatie over de omgevingsvisie en de bijeenkomsten: www.wierden2040.nl