Zakelijk

Er is toekomst ná Soweco

Invulling Wet Sociale Werkvoorziening: Wierden kiest voor lokale samenwerking

Medewerkers worden ondergebracht bij ondernemingen de regio.

WIERDEN – De ontmanteling van de sociale werkvoorziening Soweco is in volle gang. Ook de gemeente Wierden heeft tientallen jaren gebruik gemaakt van de mogelijkheden, die deze organisatie kon bieden aan inwoners die meer ondersteuning nodig hebben bij werkzaamheden. Tijden veranderen en als organisatie bleek Soweco te log en minder geschikt als sociale werkvoorziener. De discussies rondom het opheffen van Soweco als organisatie hebben de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Toch is met het verdwijnen van Soweco volgens verantwoordelijk wethouder Richard Kortenhoeven een betere toekomst gegarandeerd voor de medewerkers binnen de participatiewet. “Uiteindelijk is het de mens waar het om gaat”, aldus Kortenhoeven.

Zo'n tien jaar geleden is de gemeente Wierden, samen met andere betrokken gemeenten, begonnen met het ontwikkelen van nieuwe plannen omtrent de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). De insteek was (en is ook nu) meer lokaal  aanbod van werk, samen met lokale ondernemers. Daarnaast willen de gemeenten elk meer invloed en bovendien ook zelf verantwoordelijk zijn voor deze doelgroep.

“Door een andere invulling te geven aan deze organisatie, krijgen we als gemeente de touwtjes meer in handen. Het werk en de werknemers die het werk uitvoeren willen we inzichtelijk krijgen. We draaien de vraag dan ook om: wat kan deze doelgroep wél. Het gaat om wat mensen wel kunnen en niet om wat men niet kan. Dat kan bijvoorbeeld door maatwerk en door middel van variatie in werkzaamheden. Je ziet sommigen weer helemaal opbloeien.”

Onzekerheden
De zaak is in beweging gekomen door aanpassingen vanuit de overheid. Met de invoering van de Participatiewet is de instroom van mensen in de Wet Sociale Werkvoorziening gestopt. De toekomst van het sociale werk zou daarmee aan een zijden draad komen te hangen, met bovendien stevige financiële onzekerheden voor de deelnemende gemeenten (naast Wierden ook Almelo, Tubbergen, Twenterand, Rijssen-Holten en Hellendoorn). “Wanneer er niks zou veranderen, dan zou er continu de noodzaak zijn om te reorganiseren, om zo de uitvoering aan te laten sluiten bij het alsmaar dalende aantal WSW-medewerkers. Wij als deelnemende gemeenten zouden dan te maken krijgen met hoge frictiekosten en risico's”, aldus Kortenhoeven. 

Om een flexibele organisatie te laten ontpoppen, die kan meebewegen op ontwikkelingen in de samenleving, hebben de gemeenten de koppen bij elkaar gestoken. Besloten is het huidige Soweco te laten verdwijnen, maar de kennis en kunde mee te nemen en vandaar uit een kleinere variant terug te laten keren. In het geval van de gemeente Wierden betekent dit een samenwerking met de gemeente Almelo, Twenterand en Tubbergen. Hiervoor is de NUO als uitvoeringsorganisatie in het leven geroepen. Kortenhoeven: “Voor de gemeente Wierden gaat zij het merendeel van de uitvoering van de Participatiewet op zich nemen. Deze samenwerking is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, zodat zekerheid voor zowel medewerkers als klanten wordt geboden.”

In dienst bij gemeente
Het grote verschil met voorheen Soweco is dat de gemeente Wierden ook zelf een aantal taken op zich gaat nemen. Zo zijn de WSW-medewerkers in dienst genomen bij de gemeente, met behoud van hun eigen cao. Medewerkers van de groenploeg zijn bijvoorbeeld al drie jaar terug gedetacheerd bij de gemeente, verschil is dat zij per 1 januari rechtstreeks in dienst zijn van de gemeente.

“Kandidaten met een indicatie Nieuw Beschut gaan we als gemeente zelf begeleiden”, aldus de wethouder. “We kijken breed naar wat nodig is, om mee te kunnen doen in de samenleving. Per persoon wordt bekeken wat er mogelijk is en wat de beste oplossing is qua werk. Dus maatwerk per persoon. Dat kan bijvoorbeeld ook werk zijn bij de reguliere werkgever met goede begeleiding en loonkostensubsidie. Het doel is in ieder geval om hen zoveel mogelijk dichtbij de eigen woonomgeving te laten werken en bij voorkeur bij een reguliere werkgever.”

Reacties

Betrefd de groen voorzienningen voor het bij houden  van speeltuintjes gras wordt nu gemaaid  maar de de struiken en bomen word helemaal(2jaar geleden geweest onkruid  2mter hoog dit betrefd de Erve smedinck) door de bezuinigen word  het er niet beterop dit is geen visite plaatje voor Enter