Zakelijk

Directeur Alwie Dijkhuis neemt afscheid van SAWE en De Kolk

Alwie Dijkhuis en Marcel van Vendeloo.

WIERDEN – Alwie Dijkhuis neemt per 1 april afscheid als directeur van Stichting Accommodaties Wierden Enter (SAWE) en zwembad De Kolk in Wierden. Na 45 jaar draagt hij zijn werkzaamheden over aan de 52-jarige Marcel van Vendeloo uit Kampen. “Hij heeft veel ervaring op het gebied van zowel sport als zwembaden”, duidt de inmiddels 65-jarige Dijkhuis. Van Vendeloo is via een wervingsprocedure en na meerdere gesprekken met de bestuurders van SAWE en De Kolk als meest geschikte kandidaat uit de bus gekomen. “Ik heb me niet met die procedure bemoeid en vond dat het objectief moest gebeuren. De bestuurders van beide stichtingen moeten immers verder met een nieuwe directeur en niet met een soort van Alwie-kloon.”

Al sinds 1976 is Dijkhuis op het gebied van sport betrokken in de gemeente Wierden. Eerst binnen de sportcommissie waar hij als twintigjarig 'broekie' werd aangesteld, later als directeur van Stichting Accommodaties Wierden Enter en De Kolk. “Ik heb eigenlijk veel geluk gehad dat ik met zo veel plezier deze job heb mogen uitvoeren. Ik weet nog dat ik een tijdelijk baantje als notulist bij de gemeente Almelo had. Vanwege de hoge werkloosheid toentertijd werkte ik daar onder de zogenoemde 'Tijdelijke Arbeidsplaatsen Regeling'-regeling. Die klus was dus eindig en ik werd geattendeerd op een functie in de gemeente Wierden.” Dijkhuis was een dag te laat met solliciteren, maar als hij de brief persoonlijk langs zou brengen in het gemeentehuis, werd 'ie nog meegenomen in de procedure. “En ik had het daarom ook eigenlijk niet meer verwacht, maar uiteindelijk kreeg ik dus wel die baan!” 

Jumelagefeesten
Zijn eerste grote klus als ambtenaar was een rit naar de Franse plaats Ermont, in verband met de grote jumelagefeesten van 1976. “Er werd me bij de sollicitatie al gevraagd of ik een brief vanuit het Frans kon vertalen... Ik heb ingestemd, maar had eigenlijk alleen Franse kennis van twee jaar taallessen op de middelbare school. En daar reed ik dan... in mijn auto van 975 gulden... naar Frankrijk. Als ik dat niet had gedaan, had ik hier nu niet gezeten! Trouwens... Frans is nog steeds niet mijn beste taal”, bekent Dijkhuis lachend.

Vanaf dat moment ging het de geboren en getogen Almeloër aardig voor de wind. In 1978 werd in Wierden een sportcommissie in het leven geroepen voor het beheer van de accommodaties en het zwembad. Daar nam hij zitting in het bestuur, om in 1983 de taak als secretaris op zich te nemen. “Dat was toen al vergelijkbaar met de rol van directeur nu. Moet je nagaan, ik was 27 en moest personeel aansturen dat tientallen jaren ouder was haha.”

De sportcommissie heeft tot begin deze eeuw bestaan. “Zwembad De Kolk werd in 1991, ten tijde van de nieuwbouw, in een eigen stichting ondergebracht waarvan ik directeur werd. Maar SAWE beheert en exploiteert pas sinds 2003 de sportaccommodaties in de gemeente Wierden. Oud-wethouder Arjen Gerritsen (thans burgemeester van Almelo -red.) heeft zich toentertijd voor die constructie hard gemaakt. Sindsdien is stichting SAWE een feit. Daarmee zijn de verantwoordelijkheden verschoven en heb je het gevoel dat je een eigen bedrijf runt. Dat pakt positief uit.”

Kunstgrasvelden
Voor wat betreft SAWE heeft Dijkhuis samen met zijn bestuursleden mooie slagen gemaakt. “We hebben een prima samenwerking met het verenigingsleven en diverse instanties binnen de gemeente Wierden. De parken en accommodaties zijn kwalitatief van hoog niveau. Denk bijvoorbeeld aan de vele kunstgrasvelden die we bezitten. We steken met kop en schouders uit boven de andere gemeenten. En ook met de aanleg van een gecombineerde schaats- en skeelerbaan ben ik nog steeds erg blij. Ook hier hebben we optimaal gebruik gemaakt van provinciale subsidie waardoor het met dichte portemonnee is gerealiseerd.”

Het zijn de kersen op de taart, die mede door de hoge participatiegraad van sport in Wierden en Enter tot uitvoer zijn gekomen. “Natuurlijk is er ook dat dieptepuntje rondom het sportlokaal aan de Wilhelminastraat. We voeren al veertien jaar gesprekken met de gemeente en ik had persoonlijk graag gezien dat die nieuwbouw tien jaar geleden al had plaatsgevonden. Er is namelijk een drastisch tekort aan ruimte. Gelukkig kunnen we nu aan de slag met de voorbereidingen voor een nieuwe zaal in de Esrand.”

Eén van de hoogtepunten uit de carrière van Dijkhuis is de realisatie van het nieuwe zwembad. Een megaklus, waar ontzettend veel tijd in is gaan zitten. “De beste leerschool ooit en de mooiste periode van mijn werkzame leven. Het huidige bad is in 1991 geopend, nadat de openluchtbaden het Wendelgoor (werd samen met de gemeente Almelo geëxploiteerd -red.) bij het kanaal en het Leijerweerd in Enter (thans vakantiepark Landal – red.) werden opgeheven.”

Mooiste bad
Op de plek van het oude bad van De Kolk is toen – zeker voor die tijd – een van de mooiste baden van Nederland gerealiseerd. Dijkhuis herinnert zich dat nog goed. “We zijn heel Nederland doorgereden en hebben heel veel baden bekeken. We pikten de krenten uit de pap en al die ideeën kwamen samen in het plan voor een modern recreatiebad in Wierden. Voor 7,5 miljoen gulden is De Kolk gebouwd, allemaal mogelijk dankzij de middelen, die werden verkregen door het sluiten van de twee andere baden én dankzij het positieve vooruitzicht van enorme toestroom.” Voor die tijd was dat in Wierden de grootste uitgave ooit. Maar mede daardoor is De Kolk, zelfs na dertig jaar, nog steeds erg populair met bovendien een gezonde exploitatie. “We hebben jaarlijks – los van de coronaperiode – meer dan tweehonderdduizend bezoekers dankzij het onderscheid met een kinderwatertuin, Turks stoombad, sauna en de aangename (hogere) temperaturen van het water.”

Spectaculaire glijbanen
Wat het zwembad betreft begint de concurrentie in de omtrek zich wel op te dringen. Rijssen, Vriezenveen en Almelo gaan op niet al te lange termijn nieuwbouw plegen. “Met name Almelo zal voor De Kolk een directe concurrent worden, daarom denken we vooruit en er liggen reeds plannen. Er moet op korte termijn een hamerslag worden gegeven om te investeren. Dan houd je het bezoekersaantal op niveau, maak je De Kolk toekomstbestendig en voorkom je exploitatieverlies. Het is de bedoeling om spectaculaire glijbanen aan te leggen, misschien vanuit een grote toren middenin het pand of aan de buitenzijde. Momenteel hebben we natuurlijk al een jaar te kampen met zware beperkingen: het bad is al een paar maand geheel gesloten en in tijden dat er iets mogelijk is, mogen we op z'n hoogst zo'n 150 bezoekers per dag binnen laten. Als je dat vergelijkt met normaliter meer dan duizend... We missen veel inkomsten, maar dankzij overheidssteun weten we alles binnen de perken te houden.”

Ook binnen SAWE zijn er niet zo veel zorgen om het financiële plaatje, ondanks dat het nu in deze coronaperiode heel lastig is voor veel sportverenigingen om überhaupt iets te kunnen doen en het vooral stil is op de parken en in de sportzalen. “Doordat we als bestuur naar subsidiemogelijkheden hebben gezocht en deze met succes hebben aangevraagd zijn de tekorten beperkt. Per saldo komen we eigenlijk op nul uit. Ik ben dan ook heel erg tevreden over de steun én de snelheid van de overheid. De betalingen die wij hadden aangevraagd, stonden binnen twee weken op onze bankrekening! Daardoor hebben wij de verenigingen die gebruik maken van onze accommodaties een tegemoetkoming in de huur kunnen geven.”

Het is altijd heel hard werken geweest, vaak onregelmatige uren en bovendien ook zeven dagen per week. “Maar nu ik op al die jaren terug kijk,  heb ik hele mooie herinneringen aan die tijd. Wellicht dat mijn positieve insteek daar aan bijgedragen heeft. Ik begin altijd ergens aan en zo staan de overige bestuursleden er ook in. Niet bij voorbaat iets afketsen en nee zeggen. Daar bereik je niks mee. Gewoon proberen! Zo zijn het 45 prachtige jaren geworden!”