Zakelijk

Compacter gebied voor detailhandel; woonbestemming aan winkelpanden

Leegstaande detailhandel buiten de winkelkern, zoals hier aan de Stationsstraat, krijgt woonbestemming.

WIERDEN - Om de winkelkern van Wierden goed gevuld te houden en leegstand te voorkomen, werkt de gemeente Wierden mee aan aanpassing van bestemmingsplannen. Met name winkelruimtes buiten de kern, die al langere tijd leeg staan, zijn een doorn in het oog van het gemeentebestuur. Bovendien moet centralisering van detailhandel er voor zorgen dat leegstand in de winkelkern zelf hierdoor ook gereduceerd wordt.

In dat kader heeft een oud winkelpandje aan het Burgemeester van den Bergplein een woonbestemming gekregen. Lange tijd was dit authentieke gebouw het onderkomen van de Health & Beautycorner en tot vorig jaar Crea & Cats. Afgelopen zomer is het verkocht en wordt het momenteel omgevormd tot woning.

Eenzelfde plan ligt op de planken voor het voormalige pand van Bloemengalerie Nijzink aan de Stationsstraat dat eveneens onlangs verkocht is. Sinds Jeanine Mulder twee jaar terug haar bloemenwinkel iets verderop aan de Stationsstraat vestigde, staat het vorige pand leeg. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels in principe en onder voorwaarden akkoord verleend om ook deze plek om te vormen tot woonlocatie. Hierdoor wordt het mogelijk om het huidige pand te slopen, zodat ruimte ontstaat voor bouw van appartementen.