Sport & Vrije tijd

Start van pilot vliegvissen in de Doorbraak met dagvergunning

Fotograaf: Jan Kamman.

YPELO - Sportvisserij Oost-Nederland, Waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel zijn vorige week gestart met een pilot in de Doorbraak om vliegvissen met een dagvergunning toe te staan. Met deze pilot wordt een bij het natuurgebied passende vorm van extensieve sportvisserij toegestaan en beleefbare natuur mogelijk gemaakt.

Gelijk met het toestaan van vliegvissen in de Doorbraak, wordt het algehele toezicht in het natuurterrein opgeschroefd. De pilot is erop gericht om enkel deze doelgroep de mogelijkheid te bieden in de Doorbraak te vissen. Andere vissers zoals karpervissers, witvissers en wedstrijdvissers hebben voldoende mogelijkheden op andere wateren die voor hun type visserij beter geschikt is.

“Als natuurorganisatie vinden wij het belangrijk dat iedere vorm van recreatie past binnen de doelstellingen van de organisatie. Met deze pilot kan er op een unieke maar verantwoorde manier op kleine schaal gevist worden in een natuurgebied en met respect voor de natuur”, stelt terreinbeheerder Rick Staudt van Landschap Overijssel. Gelijk met het toestaan van vliegvissen in de Doorbraak, wordt het algehele toezicht in het natuurterrein opgeschroefd, waaraan Sportvisserij Oost-Nederland een grote bijdrage levert. En dat is mooi, want het afgelopen jaar werd er regelmatig gevist, ondanks dat het niet is toegestaan. Zo hopen de organisaties een stukje extra natuurbeleving te faciliteren én een bijdrage te leveren aan de natuur.

Vliegvissen is alleen toegestaan met een geldige VISpas in combinatie met een speciale fly only dagvergunning. Om de rust in het gebied te bewaren, worden er buiten het broedseizoen maximaal zes dagvergunningen per dag uitgegeven. Wie zonder vergunning vist overtreedt de visserijwet en kan bekeurd worden. De vergunningaanvraag verloopt via de website van Sportvisserij Oost-Nederland, waarbij de opbrengst wordt ingezet voor het beheer van het terrein en ter verbetering van de vismogelijkheden. Na een pilot van twee jaar wordt er geëvalueerd en besloten of er andere gebieden van Landschap Overijssel zijn waar vliegvissen met vergunning kan worden toegestaan.