Sport & Vrije tijd

Ondertekening lokaal sportakkoord: drie ambities in gemeente Wierden

WIERDEN – De gemeente Wierden heeft een lokaal sportakkoord op papier staan. Op woensdagavond 7 oktober is het akkoord officieel bekrachtigd met het plaatsen van handtekeningen en daarmee is het startsein gegeven voor het vormgeven van drie ambities: sport en bewegen voor alle inwoners, duurzame sportinfrastructuur en vitale (elkaar versterkende) sportaanbieders.

Door de uitbraak van het coronavirus heeft de uitwerking langer op zich laten wachten, duidt Kitty van der Steege, sportbuurtcoach van De Welle. “We hadden een feestelijke ondertekening waarbij we met alle betrokken partijen konden proosten voor ogen. Helaas hebben de maatregelen rondom het coronavirus ons doen besluiten dit toch een beetje anders te doen. Uiteindelijk is het toch gelukt om een feestelijke digitale ondertekening te regelen met 24 aanwezigen.”

De goedkeuring van het lokale sportakkoord zorgt voor een extra potje geld vanuit het rijk. Deze gelden kunnen binnen de gemeente Wierden worden ingezet om ideeën en projecten te kunnen ontplooien. De focus van het Wierdense sportakkoord richt zich op drie ambities: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur en vitale sportaanbieders.

Inclusief sporten en bewegen wil zeggen dat alle inwoners in de gemeente Wierden de mogelijkheid hebben om met plezier te kunnen sporten en bewegen. Duurzame sportinfrastructuur houdt in dat binnen de gemeente Wierden bewoners gebruik maken van een functionele duurzame sportinfrastructuur (zowel binnen als buiten). Ten slotte wordt ingezet op vitale sportaanbieders en dat betekent dat binnen de gemeente Wierden de sportaanbieders samenwerken en elkaar versterken waar mogelijk en daarbij kennis en expertise slim inzetten.

“Iedereen die iets te maken heeft met sport en bewegen in de gemeente Wierden kan zich aansluiten bij het vervolgtraject van het lokale sportakkoord. In het sportakkoord gaat het erom gezamenlijk mooie initiatieven en samenwerkingen te ontplooien met als doel het sport en beweegaanbod te verstevigen. Op dit moment is de ambitie om voor 1 november 2020 per ambitie een werkgroep te creëren. Deze werkgroepen zijn van essentieel belang voor het vervolg van het sportakkoord en bestaan uit enthousiaste personen die bevlogen zijn over de ambitie. Zij gaan zich bezig houden met het creëren van draagvlak, het verbinden van partijen en het ondersteunen van verenigingen of inwoners met goede ideeën voor een project of activiteit. De werkgroep kan bestaan uit personen die zich namens een vereniging of organisatie aansluiten maar enthousiaste inwoners zijn ook van harte welkom!”

Alle informatie van de afgelopen bijeenkomst staat op de website www.sportencultuurwierden.nl onder het kopje 'In Wierden'. Ben je enthousiast en wil je graag wat betekenen voor sport en bewegen in de gemeente Wierden. Of heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met Bart of Kitty, de sportbuurtcoaches van De Welle. Dat kan per via b.benneker@stichtingdewelle.nl  of 06 31 16 50 91 en k.vdsteege@stichtindewelle.nl of  06 12 21 69 66.