Sport & Vrije tijd

Stichting Bevordering Gehandicaptensport Wierden doneert ruim 10.500 euro

Jaarlijkse kerstsurprise voor sporters met een beperking

WIERDEN/ENTER – Het naar de sport kunnen gaan is zo belangrijk, ook voor mensen met een beperking. Het welzijn en welbevinden is vele malen groter wanneer je voldoende in beweging bent en blijft. De Stichting Bevordering Gehandicaptensport Wierden ondersteund die gedachte van harte en heeft de afgelopen week – als een soort kerstsurprise – tachtig waardecheques verstuurd naar deelnemers. Daarmee is een bedrag van ruim 10.500 euro gemoeid. Het is het zevende achtereenvolgende jaar dat de stichting de sporters steunt.

Deze waardecheques kunnen de deelnemers inleveren bij hun eigen sportclub. Het bedrag van de waardecheque komt dan in mindering op de contributie, die zij voor 2022 moeten betalen. Voor veel deelnemers is het bedrag van de cheque een welkome bijdrage op de kosten van de sport. Op deze wijze betalen zij dus zelf bijna niets of veel minder om deel te kunnen nemen aan hun favoriete sport.

Dat het werk van de Stichting Bevordering Gehandicaptensport Wierden niet alleen nodig en nuttig is, maar ook zeer op prijs wordt gesteld, is de afgelopen weken weer gebleken. In november heeft de stichting haar folder verstuurd naar de mensen, die in het afgelopen jaar al een bijdrage hebben ontvangen. De folder geeft een duidelijk beeld van vele mogelijkheden van sport voor mensen met een beperking. Met het aanvraagformulier, dat in de folder zit, konden zij dan hun aanvraag voor 2022 indienen.

In de afgelopen weken stroomden de aanvragen binnen; op het moment van het ter perse gaan van deze krant heeft de stichting al ruim tachtig aanvragen ontvangen. Deze lopen uiteen voor allerlei vormen van sport voor mensen met een beperking zoals zwemmen, voetballen, basketbal, badminton, tennis, paardrijden, dansen en ga zo maar door. Ook hebben zich dit jaar weer een aantal nieuwe deelnemers gemeld.

Nuttig
Als gevolg van de maatregelen rond de corona konden de sporten een aantal weken niet doorgaan. Inmiddels zijn gelukkig veel sporten – met de nodige maatregelen – weer hervat. In 2021 heeft de Stichting Bevordering Gehandicaptensport Wierden ruim 12.500 euro uitgekeerd aan sporters met een beperking. De komende dagen zullen er ongetwijfeld nog een aantal aanmeldingen binnen komen; de stichting verwacht voor dit jaar circa honderd aanvragen. Volgens Jan van der Aart, voorzitter van de Stichting Bevordering Gehandicaptensport Wierden, bewijzen deze cijfers het nut van de doelstelling van de stichting: het bevorderen van sport voor mensen met een beperking. “Naast het plezier, dat zij aan het wekelijkse sportuurtje ervaren, is er ook de waardering in de sportwereld in de vorm van de medailles, die zij behalen. Dat de stichting daaraan een bijdrage kan leveren, stemt tot tevredenheid”, aldus Van der Aart. 

Zwemmen
Het zwemmen voor mensen met een beperking in het zwembad De Kolk wordt steeds populairder. Op dit moment zijn er ruim 35 deelnemers uit de gemeente Wierden. “Het is voor ouderen met een beperking zo belangrijk om te blijven bewegen en het extra verwarmde water op maandag en dinsdag biedt daarvoor bij uitstek de mogelijkheid”, vertelt Van der Aart. “Maar niet alleen het zwemmen is voor hen belangrijk, zij ontmoeten er ook andere deelnemers. Daaruit ontstaan weer leuke contacten en vervolgens gaat men bij elkaar op bezoek of samen een dagje uit.”

Een groep van vijftien vrijwilligers zet zich – onder leiding van Thelma Huften - elke maandag en dinsdag in om het zwemmen en het aqua-joggen voor deze groep ouderen en mensen met een beperking mogelijk te maken. “Wat een fantastisch initiatief, zeker in deze tijd met de vele corona-beperkingen! Zonder die hulp zou er niet gezwommen kunnen worden. Daarom hebben wij als stichting besloten om deze groep vrijwilligers dit jaar op een bijzondere wijze in het zonnetje te zetten en een bedrag van 350 euro beschikbaar te stellen! Zij krijgen een speciaal kerstpakket als dank voor hun wekelijkse inzet.”

Omdat zalencentrum De Marke sinds 1 november 2018 is gesloten, kan de bowlinggroep daar op woensdag niet meer terecht. Een deel van de groep bowlt nu op de bowlingbaan van het Witte Hoes in Rijssen, een ander deel gaat naar de bowlingbaan van Kartplaza in Nijverdal.

De Klup Twente uit Almelo heeft het aantal mogelijkheden om te sporten enorm uitgebreid. Vooral het FUN-IE-FIT-programma biedt zoveel mogelijkheden voor sport voor mensen met een beperking. In het blad Schik van De Klup Twente uit Almelo – dat in een oplage van vijfduizend stuks wordt verspreid - werd ruim aandacht besteed aan het werk van de stichting en aan de inzet van de vrijwilligers bij het zwemmen in De Kolk in Wierden.

In 2022 worden de Special Olympics Nationale Spelen voor gehandicapten in Overijssel gehouden. Daaraan zullen, zoals ook in 2018, een aantal deelnemers met een beperking uit de Gemeente Wierden deelnemen om te laten zien wat zij in hun sport hebben bereikt. Zij kunnen dan ook hun prestaties vergelijken met die van deelnemers uit andere delen van Nederland. De resultaten, die op de Special Olympics worden behaald zijn vaak voor anderen een stimulans om ook te gaan sporten.