Sport & Vrije tijd

Algemeen Wierdens Mannenkoor kijkt uit naar repetities en concert

Jan Tempert werd gelauwerd vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap. Foto: Ria Mudde.

WIERDEN – Het Algemeen Wierdens Mannenkoor kijkt weer voorzichtig vooruit. Er wordt weer begonnen met nog enigszins aangepaste repetities. Het bestuur kijkt hoopvol vooruit naar 20 september, zodat dan mogelijk weer met een volledig koor gezongen kan worden, zonder afstandsbeperkingen. In aanloop naar weer een actief seizoen werd vorige week maandagavond in de Hervormde Kapel te Wierden de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Voorzitter, Kees Procee, blikte in zijn welkomstwoord terug op een erg rustig jaar. “Niet zang, maar corona speelde de hoofdrol”, aldus Procee. Ook werd stilgestaan bij het overlijden van het koorlid Hans van der Worp. Hij overleed in het begin van het jaar en laat een lege plek achter in het koor.

Vervolgens werd vooruit gekeken. Bij de leden werd het voorstel om toch, ondanks beperkingen, weer te starten met de repetities, van harte toegejuicht. De start gaat in aangepaste vorm, in verband met de anderhalve meter restricties. “Maar de hoop bestaat dat vanaf 20 september weer met het volledige koor kan worden gezongen”, aldus Procee.

Op zondag 12 december staat er ook weer kerstconcert op de rol, in de Katholieke kerk te Wierden. Het kinderkoor Zingen maakt blij zal dan ook medewerking verlenen onder muzikale begeleiding van Jan Willem Timmerman op orgel. “Misschien is dit alles nog wel erg ambitieus, omdat niet zeker is dat de coronabeperkingen op korte termijn al tot het verleden gaan behoren, maar we willen als koor weer graag aan de slag en dat bekronen met een mooi concert op 12 december!”

Na het officiële deel van de vergadering werd Jan Tempert even op een voetstuk geplaatst. Hij is vijftig jaar geleden, als lid van het eerste uur, enthousiast toegetreden tot het koor. “En hij heeft tot op vandaag niets van het enthousiasme verloren”, meent Procee. De voorzitter van het KNZV Noord-Oost Harry van der Mark reikte de oorkonde en de bijbehorende speld uit. Procee memoreerde in zijn toespraak de betrokkenheid van Jan Tempert binnen het koor en verraste hem met een geschenk en bloemen voor zijn vrouw.