Natuur & Milieu

Natuurbeheer en recreatie gaan goed samen

Wierdense student bedenkt plan voor verscholen poel op Lageveld

WIERDEN – Wat jarenlang een beetje een verstopte waterpoel was, achterop het terrein van recreatieplas Het Lageveld bij Wierden, is nu een mooi en open waterrijk gebied geworden. Het plan hiervoor is bedacht en uitgevoerd door de twintigjarige Isaac van Kooten uit Wierden. Het terrein is aangepakt om amfibieën en insecten meer ruimte te geven, maar ook om deze zijde van de waterplas een meer open en toegankelijkere uitstraling te geven. De klus is inmiddels geklaard en daarmee heeft Isaac zijn stage voor de opleiding Bos- en Natuurbeheer op Helicon in Velp volbracht.

De Wierdense student zocht een geschikte stageplek om zijn opleiding komend jaar met succes af te ronden. Hij kwam in contact met René Nollen, beheerder van Het Lageveld in Wierden. “Wij staan altijd open voor dergelijke initiatieven, we hebben namelijk wel vaker stagiaires die ondersteuning verlenen op ons park. Isaas was in eerste instantie bezig om het beheer van het bos op zich te nemen en een deel van onze medewerkers aan te sturen. Bij het 'blessen' (markeren) van dode bomen stuitte hij op de poel en kwam zodoende met het idee op de proppen om deze aan te pakken. Dat past prima in onze uitdaging om de biodiversiteit in het gebied wat te vergroten.”

“Ik zag die poel en vond het echt jammer dat er niks mee werd gedaan”, vertelt de student enthousiast. “Ik zag mogelijkheden en kansen. Na overleg met school en de vaste ecoloog van het Lageveld kon ik aan de slag.” Isaac schreef een projectplan, waarin van A tot Z is verwoord wat het idee en uiteindelijke het doel was. “Ik heb alles beschreven, tekeningen gemaakt en onderzocht was het financiële plaatje zou worden.”

Amfibieën en insecten
Na een flora- en faunacheck kon de gedreven student de koe meteen bij de horens vatten. In ruim een week tijd is een met bramenstruiken overwoekert gebied geheel opengewerkt en grootschalig aangepast. “Er zijn bomen gekapt, struiken gesnoeid of verwijderd. Daardoor heeft een zeldzame varen, die we ter plaatse hebben ontdekt, ook meer ruimte gekregen om tot ontwikkeling te komen. Datzelfde geldt voor heide en andere plantensoorten die van oudsher in het gebied thuis horen. Met het openwerken van de grond komen tientallen of honderden jaren oude zaden weer naar boven, die kunnen kiemen. Zo keert mogelijk authentieke beplanting terug. De poel is uitgediept en via een beekje in verbinding gebracht met de waterplas van het Lageveld. Daardoor is er beweging in het water en kan het in een droge zomerperiode ook droogvallen. Het moet een fijne plek voor amfibieën en insecten worden, mede doordat met het opgegraven zand uit de poel een omgeving is gecreëerd, die in het voorjaar snel opwarmt.”

Niet alleen de natuur heeft baat bij deze veranderingen, ook recreanten liften er op mee. Het wandelpad is niet meer verscholen tussen de struiken en de waterverbinding kan overgestoken worden via grote stapstenen van Bentheimer zandsteen. Daarnaast is de bestaande mountainbikeroute verlegd en aangepast, zodat de waterpoel verdiept en vergroot kon worden. De MTB'ers hebben er nu een uitdagende bult op de route bij gekregen. Nollen: “En ik denk dat we in het voorjaar nog een bankje gaan plaatsen aan de achterzijde van de waterpoel. Dan kijk je heel mooi via het nu opengewerkte struikgewas over de recreatieplas. Zeker als het mooi weer is kun je daar dan echt genieten.”