Natuur & Milieu

Van Heteren test innovaties op Lageveld met Europese steun

WIERDEN - Van Heteren timmert al bijna negentig jaar aan de weg op het gebied van weg- en waterbouw. Innovatieve ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de toenmalige Wierdense onderneming - sinds 2014 gevestigd in Hengelo - inmiddels een bekende speler is op de Nederlandse markt. Vorige week waren medewerkers van Van Heteren weer even terug op Wierdense bodem. Op en rondom de waterplas van recreatiepark Het Lageveld worden diverse opstellingen getest, onder meer damwanden die gemaakt zijn van lompen en een waterdichte bodemlaag.

De testprojecten worden uitgevoerd onder de noemer 'Proeftuin Lageveld' en zijn mede mogelijk dankzij Europese subsidie. Uitvoerder Alex Puls leidt het project namens Van Heteren ter plaatse. "Met zogenoemde Efro-gelden (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) kunnen we hier aan de slag", vertelt Wim Mulder, directeur van Van Heteren. Daartoe is in totaal een kleine vier ton aan subsidie beschikbaar en dat dekt zo'n veertig procent van de ontwikkel- en testkosten. 

Zand-bentoniet
Behalve Van Heteren zijn ook de Regio Twente, Marquette Groen en TenCate Grass in die proeftuin actief om bepaalde innovaties te testen. "Deze recreatieplas is nu, in de wintermaanden, rustig. Daardoor hebben wij alle ruimte om een test uit te voeren met zand-bentoniet. Bentoniet is een natuurlijk product, een soort vulkanische klei. Daaraan hebben we zand toegevoegd, zodat een product is ontstaan om bodems in waterplassen af te sluiten. Het is vloeibaar zolang je het schudt, maar wordt een stevige substantie als het tot stilstand komt. In het Twentekanaal hebben we het reeds met succes aangebracht en lekken gedicht. Maar je kunt ook denken aan het vasthouden van water op plekken waar dat nodig is, zeker met het oog op de droogte de laatste jaren." 

Nauwkeurig aanbrengen
De testfase op het Lageveld richt zich niet zozeer op het zand-bentoniet mengsel, maar op mogelijkheden om het aan te brengen. Dat gebeurt door middel van een zelf aangedreven ponton met kraan, die op basis van vooraf in kaart gebrachte gegevens heel nauwkeurig laagjes van drie tot tien centimeter materie op de bodem kan aanbrengen. Mulder: "Dat kan allemaal vrij nauwkeurig, doordat we werken met vooraf ingevoerde GPS-coördinaten en omdat de diepte van het water wordt opgemeten. Op basis van de vaarsnelheid wordt dan door de computer de juiste hoeveelheid zand-bentoniet aangebracht op de bodem. Dat en het autonoom varen en manoeuvreren van het ponton testen we deze dagen hier op Het Lageveld."

Lompen
Het is niet het eerste testproject dat Van Heteren in Wierden uitvoert in het kader van de proeftuin. "We hebben ook meerdere damwanden om de eilanden geslagen. Die zijn gemaakt van lompen, oude kleding. Zo richten we ons steeds meer verduurzaming en hergebruik van materialen. Een ander project dat de komende weken wordt gerealiseerd is een drijvend eiland, waarvoor we nu de betonnen ankers gaan plaatsen." Het eiland krijgt een fontein die met zonnepanelen wordt gevoed en wordt opgesierd met rietkragen. Schijnt de zon in de zomer, dan zorgt de fontein voor watercirculatie. Dat komt het zuurstofgehalte in het water weer ten goede.