Natuur & Milieu

Twee ton subsidie voor nieuwe projecten: De Reggehub en Academy De Vossenbos

Honderdduizend euro subsidie voor de realisatie van De Reggehub bij de Waarf.

ENTER/HOGE HEXEL – Twee projecten in de gemeente Wierden zijn gewaardeerd met flinke subsidies. Zo zijn er zogenoemde Leader bijdragen beschikbaar gesteld van bij elkaar tweehonderdduizend euro. Deze gelden gaan naar de Regionale Stichting Enterse Zomp voor de realisatie van De Reggehub en naar hippisch centrum De Vossenbos in Hoge Hexel voor een hippisch kennis- en sportcentrum. In totaal zijn er nu vijf projecten binnen de gemeente Wierden die een Leader-bijdrage toegekend hebben gekregen. Het doel van dergelijke projecten is dat ze bij moeten dragen bij aan de ontwikkeling en vernieuwing van het platteland van Zuidwest Twente.

De onlangs toegekende Leader-subsidie bestaat bij het hippisch kennis- en sportcentrum uit vijftigduizend euro Europees geld, 25.000 euro provinciaal geld en de gemeente Wierden heeft 25.000 euro beschikbaar gesteld. Bij de Reggehub is eveneens vijftigduizend euro aan Europees geld toegekend, komt er 25.000 euro vanuit de provincie en 12.500 euro uit de geldpot van de gemeente. Daarnaast heeft ook het Waterschap Vechtstromen nog eens 12.500 euro opgehoest. Behalve deze financiële impuls dragen de initiatiefnemers minimaal hetzelfde bedrag bij als eigen bijdrage (in geld en in vrijwilligersuren).

Enters Reggedal
In Enter gaat de Regionale Stichting Enterse Zomp aan de slag met het realiseren van De Reggehub Enter. Samen met hun partners gaat de stichting de bovenverdieping van de Twentse schuur inrichten als een levendige doe-plek over de geschiedenis van het Enters Reggedal. Daar kan jong en oud straks op een actieve manier het verhaal ervaren van de zompen die in de Enterse Waarf gebouwd en onderhouden worden. En het moet daarmee ook een plek worden van waar je het Enters Reggedal lopend, fietsend of varend kunt gaan beleven.

Academy De Vossenbos
In de manege van de Eschruiters in Hoge Hexel moet het Hippisch kennis- en sportcentrum ‘Academy De Vossenbos’ worden gerealiseerd. In een circulair en duurzaam herbouwd gebouw uit Amsterdam ontstaat een bijzondere samenwerking tussen MBO Landstede, Rijvereniging De Eschruiters en Arthur Dierenkliniek. Daarmee komen sport, ondernemerschap, wetenschap en onderwijs bij elkaar. Als het straks klaar is wordt er onder andere praktijkonderwijs gegeven, kun je er een stage- of afstudeeropdracht uitvoeren en worden er hippische evenementen georganiseerd.

Er zijn in totaal nu 38 Leader-projecten in Zuidwest Twente. Ook in 2022 kunnen er aanvragen voor een LEADER-bijdrage worden ingediend. Dat kan komend jaar vóór 11 februari, 3 juni, 15 juli en 28 oktober.