Natuur & Milieu

Landinrichting buitengebied Enter afgerond; zo'n 880 hectare geruild

ENTER/YPELO – De landinrichting in het buitengebied van Enter en Ypelo is officieel gereed, nu de afwikkeling van het formeel-juridische traject van de Lijst Geldelijke Regelingen is afgehandeld. Het gebied Deldenerbroek was al in 2018 klaar, waarmee het werk van de Uitvoeringscommissie nu helemaal klaar is.

In het gebied Enter-Ypelo, 2630 hectare groot, is ruim zeshonderd hectare geruild. Dit deel telt ongeveer achthonderd eigenaren. Daarnaast is ook het gebied Enter-Deldenerbroek onder handen genomen. Dit omvat 1550 hectare en daarvan is ruim 280 hectare geruild en kent ongeveer 380 eigenaren. Een veelomvattende klus voor de Uitvoeringscommissie, waarvan Enternaar en oud-burgemeester van Wierden Bernard Kobes voorzitter is. Hij werd bijgestaan door Bert de Wilde namens de Landbouw, Foppe de Lange namens Natuur en Milieu, de wethouders Johan Coes van Wierden, Wim Meulenkamp van de Hof van Twente, Jan Martin van Rees van Almelo en Wim Stegeman van Waterschap Vechtstromen met secretaris Paul Niens.

Van de totale kosten, die ruim negen miljoen hebben bedragen, komt meer dan 8,5 miljoen van Europa, het Rijk, de provincie Overijssel, de deelnemende gemeenten en het waterschap. Zes procent wordt verrekend met de eigenaren naar gelang zijn gebaat zijn met de verbeteringen van de verkaveling, conform de doelstellingen van de landinrichting.

En die doelstellingen zijn verdeeld over vier pijlers, te weten structuurversterking voor de landbouw, natuurontwikkeling, verbetering van de waterhuishouding en recreatief medegebruik- verharding wegen, aanleg fietspaden en wandelpaden. Bij alle werkzaamheden is de commissie ondersteund door provincie en Kadaster om de verschillende belangen naar recht en rechtvaardigheid af te wegen en om tot goede, afgewogen en adequate besluiten te komen. Het resultaat is in vele overleggen en in samenwerking met meerdere geledingen en belanghebbende agrariërs gerealiseerd. Op deze wijze bieden tal van verbeteringen een wenkend perspectief naar de toekomst, in vergelijking met de vroegere situatie van voor de verkaveling.

Ook bij de uitvoering van deze werken waren de adviezen van het Kadaster, secretaris Paul Niens en de coördinatie van materiedeskundigen van de provincie na veel overleg en in samenwerking van groot belang. Binnenkort ontvangen de eigenaren de definitieve afrekening van de provincie. Eerder is een voorlopige eindafrekening gestuurd, die gebaseerd was op de begroting en nu de definitieve eindafrekening, die gebaseerd is op iets lagere daadwerkelijke kosten.