Natuur & Milieu

Enterse Waarf: interactief doe- en educatiecentrum

Artiest impressie van het toekomstige doe- en educatiecentrum

ENTER – De Regionale Stichting Enterse Zomp heeft een subsidie van 216.000 euro ontvangen aan zogenoemde Leader-gelden. Dit budget is toegekend voor de realisatie van een doecentrum op de Enterse Waarf. Gerrit Velten, voorzitter van de stichting, is ontzettend blij met de honorering. “We kunnen door middel van een levendige doe-plek de geschiedenis van de streek beter zichtbaar te maken, als toegangspoort tot de nieuwe natuur (het Enters Reggedal) én om een economische meerwaarde te creëren. Het project, Reggehub Enter, moet eind 2022 gerealiseerd zijn. 

De stichting wil met name de jongere doelgroep gaan interesseren voor het aloude verhaal van de zomp. Door het verhaal van de zomp in al zijn facetten op een aantrekkelijk wijze te vertellen, moeten kinderen en jongeren gestimuleerd worden in de ontwikkeling van hun kennis over de zomp. Daarin verplaatst de stichting zich in de belevingswereld van de doelgroep, door de bouw en de geschiedenis van de zomp te plaatsen tegen de achtergrond van haar natuurlijke omgeving, het Reggedal. Er zal een expositie worden ingericht op die aansluit op de digitale wereld. Zo wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën, zoals digitale verhalenvertellers, dagboek vlogs, digitale zompbouw minigames en een virtuele verrekijker. Het interactief doe- en educatief centrum bestaat straks uit drie deelprojecten. Zo wordt het bouwen van een zomp goed weergegeven in woord en beeld, is er volop beleving en krijgt de rivier de Regge als vroegere verkeersader én plek voor mooie natuur veel aandacht.