Columns

Samen zorgen voor een goed leven in uw eigen huis en wijk, dát is Wijksaam. Vijf organisaties zetten zich gezamenlijk in voor welzijn, zorg en wonen in uw omgeving. Maar wij kunnen het niet zonder u! Dus zeg het, als u iets nodig hebt. Informeer ons over knelpunten. Doe mee aan een gezellige activiteit of kom met een leuk initiatief vanuit de wijk! Kom eens langs op een van de locaties voor een praatje, een bakje koffie of het lezen van een krantje. Wijksaam draait om goed wonen, zorgen voor elkaar en ontmoeten!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Wijksaam-coördinatoren: Anneke Baan en Marieke Huiskes, telefoon 0546 - 580 857.

Wat is Wijksaam?

 

Wijksaam is samen zorgen voor een goed leven in uw eigen huis en wijk. Met goede zorg als dat nodig is en genoeg te doen en contacten in de buurt. Met elkaar en voor elkaar.

Wijksaam Wierden is er voor de ondersteuning van het dagelijkse leven van alle bewoners in de gemeente Wierden. Het vormt het vangnet voor bewoners die geen zorg krijgen via het zorgloket, maar die wel behoefte hebben aan ondersteuning. Er moeten geen mensen tussen wal en schip vallen. Binnen Wijksaam zitten de algemene voorzieningen. Dit zijn alle voorzieningen waar bewoners naar toe kunnen zonder een indicatie te hebben en/of doorverwijzing, alle informele zorg in de nulde en de eerste lijn. Iedereen is welkom. Dit kan gaan van dagbesteding tot sportactiviteiten voor jongeren. Wijksaam is gericht op preventie.

Wijksaam Wierden is er niet alleen voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook voor de bewoners die initiatieven hebben; op sociaal of fysiek vlak. Deze kunnen worden ondersteund met een netwerk, kennis en soms middelen.

Leefbaarheid is het derde thema waar Wijksaam op inzet: elkaar ontmoeten, een prettige en veilige leefomgeving en goede buurtcontacten. Zo zijn er onder andere wijkschouwen, een ipad cursus, kookworkshops, creatieve lessen en verschillende ontmoetingsactiviteiten.

Wijksaam bestaat uit vijf partners die al jaren samenwerken: de gemeente Wierden, Reggewoon, Stichting De Welle, Carintreggeland en ZorgAccent. Samen met bewoners zetten zij zich in om Wijksaam Wierden vorm te geven en uit te voeren.

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Vonkeman (Wijksaam-ondersteuner), telefoon 0546 – 580 857 of per mail y.vonkeman@wierden.nl.