Columns

Inspelen op waar jouw peuter goed in is

Elke peuter ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in een eigen tempo. Door in te spelen op waar een kind goed in is en uit te gaan van eigen kracht, krijgt een kind zelfvertrouwen. Dit biedt een goede basis om al spelend te leren. Deze ontwikkelings- en ontdekkingsgerichte werkwijze staat centraal bij de peuterspeelzalen van De Welle: De Boomgaard en De Schatkist in Wierden, Robbedoes in Enter en Dikkie Dik in Hoge Hexel.

 

Voorbereiden op de basisschool

De basis van deze werkwijze is de Piramide-methode, ondersteund met het model Meervoudige Intelligenties (MI). Met dit totaalprogramma wordt jouw peuter goed voorbereid op het primair onderwijs. MI gaat ervan uit dat kinderen verschillend leren. Door de peuters goed te observeren, kunnen de peuterleidsters aansluiten bij de unieke persoonlijke belevingswereld van elk kind. Zij spelen in op wat jouw kind al kan, zodat het zijn/haar eigen talenten spelenderwijs kan ontwikkelen. Daarnaast leert je peuter alvast met andere kinderen te spelen. Zo zal de overstap naar de basisschool straks nog gemakkelijker gaan.

 

Extra begeleiding

Daarnaast zijn de peuterleidsters van De Welle VVE-gecertificeerd. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit houdt onder meer in dat ook kinderen met een VVE-indicatie welkom zijn, bijvoorbeeld als het kind extra begeleiding nodig heeft bij de taalontwikkeling.

 

Inschrijven

Vanaf twee jaar is je peuter van harte welkom bij de peuterspeelzalen van De Welle. Vanaf de leeftijd van anderhalf jaar is het mogelijk om je kind in te schrijven. Voor meer informatie zijn de leidsters tijdens de openingstijden telefonisch bereikbaar. Langskomen samen met je peuter kan natuurlijk ook. Jullie zijn van harte welkom.