Columns

Grafheuvels uit het bronzen tijdperk gevonden.
* Uit de Wierdense Courant van 10 januari 1964

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werden er een viertal grafheuvels gevonden, een zeer belangrijke ontdekking. Onder supervisie van professor P. J. B. Modderman van de Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek te Amersfoort werd er gedetermineerd waarbij bleek dat deze vroege grafheuvels dateerden uit de vroege bronstijd. Dat betekent ongeveer achthonderd jaar voor Christus. In de periode waar het onderzoek werd verricht was het van groot belang dat de weersomstandigheden geschikt moesten zijn om dit onderzoek zo nauwkeurig mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook in de onmiddellijke nabijheid aan de Lage Eggeweg werden verschillende grafheuvels ontdekt, eveneens daterend uit dezelfde periode. De conservator van de Rijksdienst Drs. Halbertsma is direct van deze vondsten op de hoogte gesteld. Ook deze grafheuvels zullen op dezelfde wijze worden onderzocht als de andere en in kaart worden gebracht. Het is nog niet bekend of men direct met opgravingen zal beginnen aangezien de thans gevonden heuvels zich in bebost gebied bevinden, zodat verondersteld mag worden dat zij de eerste tijd nog wel geconserveerd zullen blijven. Mocht men echter tot kappen van de houtopstand overgaan, dan zal vanwege de Rijksdienst direct worden ingegrepen. Men vindt namelijk deze vondsten van groot belang. Nader vernemen wij nog dat ook in deze omgeving de directeur van het Rijksmuseum Twente dr. C. C. J. Heijzeler vroeger reeds opgravingen verricht heeft. Het is wel opmerkelijk dat toen deze grafheuvels niet werden gevonden.

Van deze grafheuvels in het Lageveld zijn er anno 2020 weinig overgebleven. Bij herindelingen en verkoop van gronden en ontbossing zijn deze grafheuvels jammer genoeg met de grond gelijk gemaakt. Weinig historische besef. Eens temeer lovenswaardig dat de eigenaar van het landgoed De Barkel, de familie Boom, haar eigen gereconstrueerde grafheuvel heeft gemaakt op haar landgoedterrein. Een bezoek meer dan waard. Bezoek de website voor de openingstijden: www.pleisterplaatsdebarkel.nl.