Columns

Beëindiging Monumentenraad Wierden; pad vrij voor sloop van unieke gebouwen

Per 1 januari 2020 zijn de werkzaamheden van de Monumentenraad van de gemeente Wierden beëindigd. Daarmee wordt sloop van unieke gebouwen – die geen monumentale status hebben – in de gemeente Wierden een stuk makkelijker; immers, ze kunnen niet meer voorgedragen worden voor beschermde status.

Medio oktober 2007 werd op initiatief van wethouder Ria Broeze de Monumentenraad opgericht, als adviesorgaan voor B&W. De bezetting bestond uit ter zake kundige personen die vanuit sollicitaties werden benoemd. De monumentenraad heeft volgens de verordening als taak: Burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigener beweging van voorlichting en advies te dienen met betrekking tot monumenten of potentiële monumenten.

Bij het uitbrengen van haar adviezen laat de monumentenraad zich primair leiden door overwegingen van geschiedkundig, volkskundig of wetenschappelijk belang, dan wel door overwegingen die verband houden met de uitgangspunten van het 'beschermd gezicht' of met belangen van individuele monumenten.

Ook werd er naast het advieswerk deelgenomen aan de organisatie van activiteiten voor de jaarlijkse Open Monumentendagen. Er werden wandelingen, fiets en bustochten, en een Kerkentour georganiseerd langs de Rijks- en Gemeentelijke Monumenten. Thans ligt er nog een lijst met zeventien door de Monumentenraad geïnventariseerde potentiële monumenten. Deze lijst is met zorg en veel werk en overleg door de monumentenraad samengesteld. Echter de gemeente stelt helaas geen middelen en budget beschikbaar om deze door het Oversticht te laten onderzoeken en mogelijk kwalificeren als gemeentelijk monument.

Alle leden van de Monumentenraad hebben zich in de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet tijdens diverse informatieve bijeenkomsten, landelijke open monumentendagen, diverse bestaande en potentiële monumenten bezocht en geïnventariseerd. Echter waarvoor de monumentenraad feitelijk is aangesteld, volgens de daarvoor opgestelde verordening, is in al die jaren bijna nooit een advies of iets in die geest gevraagd. Erger nog, er zijn met regelmaat vergunningen afgegeven voor sloop of verbouwingen van monumenten, zonder dat de monumentenraad om advies werd gevraagd.

Nu er dus door bezuinigingsmaatregelen, steeds minder middelen en budget beschikbaar komen en er in de komende jaren ook geen andere mogelijkheid zich voordoen, hebben alle leden van de monumentenraad hun ontslag aangeboden bij de wethouder en besloten met ingang van 1 januari 2020 te stoppen. Ondanks meerdere gesprekken met wethouder Johan Coes, was de overtuiging bij de monumentenraad dat op de huidige wijze het geen meerwaarde meer kan zijn voor de gemeente Wierden en haar inwoners.

Nu de sloopkogel door het pand van voorheen G.H. Wanschers en Co gaat (Nijverdalsestraat 2 en 4) gaat, is het te meer duidelijk dat een monumentenraad nut kan bieden, indien gehoord. Dit gebouw is in particulier eigendom en heeft geen status van gemeentelijk of Rijksmonument. Dat betekent dat de huidige eigenaar het pand, uiteraard met vergunning van de gemeente, kan afbreken en dat is wat deze maand gebeurd. Ondanks dat het gebouw is zeer karakteristiek van architectuur is en afbraak gevoelig ligt, wordt het met de grond gelijk gemaakt. Bouwtechnisch is de staat van het pand slecht, doordat de laatste jaren geen onderhoud is gepleegd. Sloop is dan op dit moment ook de enige mogelijkheid; herbouw in karakteristieke, verfijnde stijl zou een passende optie zijn.

Nu de monumentenraad is opgeheven, ligt echter ook de open voor herontwikkeling van andere markante panden, die nog geen beschermde status hebben.

 

 

Voor reacties: hkw.wierden@hotmail.com