Algemeen

World Servants Wierden in actie voor betere basisgezondheidszorg in Tongo

WIERDEN – Een enthousiaste groep van zo’n veertig jongeren gaat naar Ghana om daar woningen te bouwen voor medisch personeel in Tongo. Dit doen ze onder leiding van de organisatie World Servants, die samenwerkt met AG Care Ghana. Door het bouwen van deze woningen, dichtbij het ziekenhuis, kan er sneller en betere zorg geboden worden aan de bevolking in Ghana. De reistijd van het verplegend personeel wordt daarmee namelijk flink verkort. Doordat de zorg toegankelijker wordt gemaakt, neemt het aantal sterfgevallen als gevolg van ziekte af. Nu zijn er nog veel mensen die overlijden aan infecties aan de luchtwegen (TBC), infarcten, malaria, hartkwalen, aids en complicaties gedurende de zwangerschap.

 

Het Wierdense project draagt bij aan de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Door middel van deze doelen moet een einde komen aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Talensi is een van de nieuw gevormde districten in het noorden van Ghana. Het gebied biedt ruimte aan zo'n 81.000 inwoners. Het district is in 2003 ontstaan en er moet nog veel gebeuren om het onderwijs en de zorg op peil te krijgen. Zo is het District Hospital bijvoorbeeld ook nog in opbouw. Veel van het verplegend personeel dat daar werkt moet van ver komen. Om dit en daardoor ook de zorg te verbeteren gaan de Wierdense jongeren op meerdere fronten inzetten.

 

Zo moeten er twee woningen gerealiseerd worden om meer personeel dicht bij de kliniek te kunnen huisvesten. Bovendien wordt er een regenwatertank geplaatst voor watervoorziening. Een woning is negen bij acht meter en heeft een keuken, douche en toilet, slaapkamer en woonkamer. Door een andere indeling ontstaat er een variant met drie (slaap)kamers waardoor er meer personeel in één woning ondergebracht kan worden. Als er voldoende financiële middelen geworven kunnen worden, is er zelfs ruimte voor een derde en vierde woning.

 

Daarnaast willen de Wierdenaren een programma voor de kinderen, sportactiviteiten en huisbezoeken tijdens het project opzetten. Deze zorgen voor intensieve interactie tussen de plaatselijke gemeenschap en de Wierdense jongeren, waardoor bij beide een proces van verandering in gang wordt gezet.

 

Sinds 1991 hebben World Servants en AG Care Ghana 27 gezondheids- en 48 onderwijsprojecten gerealiseerd. Voor dit project heeft eerst uitgebreid overleg plaatsgevonden met het District

Health (de aanvrager) en de gemeenschap. Met de Chief en de oudsten van Tongo overleggen AG

Care en World Servants over de uitvoering van het project. Dit project valt onder de verantwoordelijkheid van AG Care, die hiervoor toestemming heeft gekregen van de autoriteiten. De woningen worden gebouwd door een lokale aannemer, samen met de gemeenschap. In de zomer van 2020 krijgen zij gedurende drie weken hulp van de Wierdense jongeren groep. Voor de bouw en realisatie van vier woningen en het plaatsen van een watertank voor de watervoorziening in het dorp is een bedrag van 57.307 euro nodig. De voorbereidings-, reis- en verblijfskosten worden gedeeltelijk door de deelnemers zelf bekostigd. Het

andere deel wordt geworven door acties en klussen bij mensen uit hun eigen achterban. Geld overmaken kan naar het volgende IBAN-nummer: NL39 TRIO 0338 4163 31. Doe dit onder vermelding van GH120.