Algemeen

Waardering voor jubilerende Historische Kring Wederden

WIERDEN – De fractie van het CDA Wierden-Enter heeft het bestuur en de vrijwilligers van de Historische Kring Wederden een grote Twentse Krentenwegge aangeboden in verband met het 25-jarig jubileum. Jantine Langenhof sprak namen het CDA lovende woorden, waarna de wegge werd overhandigd en Theo Pigge namens de Historische Kring een kort woord van dank uitte.

“De Historische Kring verdient grote waardering”, laat Jantine Langenhof namens de fractie weten. “Bestuur en vrijwilligers zetten zich blijvend in om datgene wat er door cultuur en natuur gerealiseerd is, onder de aandacht te brengen van onze inwoners. De geschiedenis van Wierden en haar inwoners wordt, mede door de verhalen en de foto-exposities, op deze wijze ook doorgegeven aan de volgende generatie. Erg belangrijk om onze kinderen te laten zien dat het niet altijd was zoals het is en dat ouders, grootouders en overgrootouders op een heel andere manier in het leven stonden en andere keuzes moesten maken.”

Het CDA Wierden-Enter draagt alle verenigingen, stichtingen en (professionele) organisaties een warm hart toe. “Het succes valt of staat met de inzet van vrijwilligers. Om alles haalbaar en betaalbaar te houden, is het mogelijk subsidie aan te vragen. Hiermee kan bijvoorbeeld huur van gebouwen of plekken om te ontmoeten voor een deel bekostigd worden en kan de contributie laag gehouden worden, zodat meedoen voor iedereen mogelijk is. Zonder het werk van verenigingen en stichtingen en organisaties én de inzet van vrijwilligers zouden de kosten in de zorg nog hoger oplopen. Ouderen komen uit hun isolement,  jongeren sluiten zich eerder aan bij een vereniging als het betaalbaar is, en ga zo maar door. Zonder financiële ondersteuning vanuit de gemeente is het voor de verenigingen en stichtingen onmogelijk om een effectieve bijdrage aan een vitale samenleving te blijven leveren.”