Algemeen

Verruiming van Twentekanaal:
72 miljoen voor damwanden

Fotobijschrift: Het Twentekanaal ter hoogte van Wierden.
Fotobijschrift: Het Twentekanaal ter hoogte van Wierden.

WIERDEN/REGIO – Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt 72 miljoen euro extra beschikbaar voor verbetering van de belangrijkste vaarweg van en naar Twente. Dat geld komt bovenop het reeds beschikbare bedrag en daarmee omvat de totale begroting nu zo'n 180 miljoen euro. Met het geld wordt het Twentekanaal niet alleen verdiept en verruimt, er worden ook niet damwanden geplaatst over een traject van veertien kilometer.

Er wordt al jaren gesproken over aanpak van het kanaal. Twentse bedrijven die baat hebben bij een goede waterverbinding hebben in de loop der jaren al honderden miljoenen euro's geïnvesteerd. Nu het Rijk ook met een flinke bak geld over de brug komt, kunnen mooie stappen worden gezet. Het overgrote deel van de damwanden heeft namelijk het einde van de technische levensduur bereikt. Om de veiligheid voor zowel de scheepvaart als recreatie te kunnen waarborgen is vervanging op korte termijn noodzakelijk. Het Twentekanaal is een belangrijke verbinding tussen de Nederlandse havens en de rest van Europa. De verruiming van de vaarweg maakt het kanaal geschikt grotere en diepere schepen. Daarmee wordt de belading van de schepen vergroot. De betere bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Twentekanaal geeft een stimulans aan de regionale economie en werkgelegenheid en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente. Bovendien kan hiermee de druk op het wegennetwerk worden verminderd, door vervoer over water te stimuleren.

Naar verwachting wordt de klus nog dit jaar aanbesteed. De planning is dat het project in de zomer van 2020 wordt gegund. Rond 2023 moet de vernieuwde waterweg dan toegankelijk zijn voor de grotere vaartuigen.