Algemeen

Uitgave over pseudo-jonkheer Six in Twente voor jonkheer Jan Six X

Martin Paus en Jan Six.

WIERDEN/HOGE HEXEL –  Jonkheer Jan Six X heeft afgelopen maand uit handen van Martin Paus de door dr. Regina Grüter geschreven publicatie gekregen. Het werk is getiteld 'Hendrik Gerard Kotte, de Tubbergse pseudo-jonkheer Six'.

“Recentelijk was ik op bezoek aan de Amstel 218”, vertelt Paus. “Dit betreft het herenhuis van de familie Six én het onderkomen van hun imposante kunstcollectie. In de brede gang, bekleed met vele beelden, prachtig tegelwerk, werd ik allerhartelijkst ontvangen door, een bijzonder vriendelijke en stijlvolle man. Het was al enige maanden geleden dat ik gebeld werd jonkheer Six X. De reden hiervan was zijn belangstelling voor de publicatie van Grüter. Nu is de familie Six me bekend door het boek van geert Mak: 'De levens van Jan Six - Een familiegeschiedenis geschreven', maar aangenaam verrast was ik door dat telefoontje. Een echte jonkheer Six. die interesse toont voor het verhaal over de pseudo jonkheer Six!”
Een rondleiding door de prachtige vertrekken van het majestueuze huis volgde. “Het is haast een museum, de ene kamer nog mooier dan de andere. Vertrekken waar schilderijen hangen
van onder andere Govert Flinck, Frans Hals en Paulus Potter. Het topstuk is wel Rembrandts schilderij van Jan Six I uit 1654. Velen beschouwen dit portret als het mooiste dat Rembrandt ooit schilderde. De kunstcollectie van de familie Six beperkt zich niet alleen tot schilderijen, er is ook veel zilverwerk, Venetiaans glaswerk, porselein, Japanse kunst en een prachtige staande klok in de gang op de eerste etage, waarop een planetarium gebouwd is. 'Iedere generatie Six vult de kunstcollectie verder aan', verzekerde jonkheer Jan Six X me.” 

Patrimonium
Na de rondleiding verhaalde Jan Six X in het keukenverblijf dat binnen de familie Six de oudste zoon van de oudste zoon altijd weer Jan Six heet, tot de dag van vandaag. Jan Six X betreft de huidige pater familias en is een trouw schatbewaarder voor wat betreft de familiestukken, evenals de Jannen vóór hem. Discretie en zorg voor het patrimonium staan in zijn kringen hoog aangeschreven. Het bijzondere van de Sixen is dat ze veel aanzien bleven houden dankzij hun culturele status, gebaseerd op hun kunstcollectie. Die verbond hen als het ware met de eeuwigheid. Daarom ontvangt de familie Six met regelmaat ook hoge gasten van de Staat der Nederlanden. Door de eeuwen heen heeft dit aloude Amsterdams patriciërsgeslacht tevens een mooie bibliotheek opgebouwd. En daartoe behoort nu ook de publicatie over de Twentse pseudo-jonkheer Six. 

Hendrik Gerard Kotte
Feitelijk betreft de publicatie een triest oorlogrelaas betreffende Hendrik Gerard Kotte. Hij was een pion in het verzetsbedrog van Friedrich Weinreb. Aan de hand van schaarse bronnen heeft historica dr. Regina Grüter zijn bijzondere leven gereconstrueerd. Niet het leven van een verzetsheld, maar van een man die slachtoffer werd van de fantast en oplichter Friedrich Weinreb, en zo in Duitse handen viel.

Een oorlogsslachtoffer die de nationale oorlogshistorie is ingegaan als 'Jonkheer Six'. “Zelfs zijn familieleden, zoals zijn in Hoge Hexel woonachtig zus Bertha Roeloffzen-Kotte en evenmin in de dorpskern van Wierden woonachtige broer Johan Herman Kotte hebben nimmer weet gehad van zijn rol in die oorlogsperiode”, duidt Paus.

Bij het afscheid in Amsterdam ontving Paus van Jan Six X de uitgave 'The House of Six'. “Natuurlijk een gesigneerd exemplaar,  een tastbare herinnering aan een uitermate bijzonder bezoek.”

Martin Paus