Algemeen

Tweede leven voor materialen van woningen Kruissteenweg Wierden

Menggranulaat van circulair gesloopte woningen verwerkt in een infiltratiesysteem.

WIERDEN – De herontwikkeling van het gebied aan de Kruissteenweg en de 1e Esweg onder de hoede van woningbouwvereniging Reggewoon is in volle gang. Medewerkers van Hoogeboom uit Raalte starten binnenkort met de sloop van de woningen aan de Kruissteenweg nummer 46 tot en met 88. Voordat de gebouwen tegen de grond gaan, is er een zogenoemde kijkdag. Zo krijgen zoveel mogelijk materialen een tweede leven. Op zaterdag 29 januari worden van 10.00 uur tot 14.00 uur alle her te gebruiken materialen aangeboden.

Reggewoon laat in drie fases in totaal 56 nieuwbouwwoningen bouwen door Dura Vermeer Bouw Hengelo. Hoogeboom Raalte gaat ook de tweede fase van de herontwikkeling slopen. De woningen zijn niet geschikt voor verbouw, omdat het bestaande 'casco' van slechte kwaliteit is. Zowel woningcorporatie Reggewoon als Dura Vermeer en Hoogeboom vinden het belangrijk dat de sloop zo duurzaam mogelijk gebeurt. Om die reden start ook de tweede fase van de circulaire sloop met een kijkdag.

Hergebruiken
Via de kijkdag kunnen mensen kenbaar maken, waar ze belangstelling voor hebben. Simon Harmens, bedrijfsleider Recycling en Circulaire HUB bij Hoogeboom, verwacht dat op deze laatste zaterdag in januari het grootste deel een nieuwe bestemming krijgt. “Alles kan in de oorspronkelijke vorm opnieuw gebruikt worden. Denk hierbij aan deuren, kozijnen, ramen, Cv-installaties, verlichtingsarmaturen, keukenapparatuur, badkamermeubilair, planten en bestratingsmateriaal”, zegt Harmens.

Belangstellenden krijgen na de kijkdag bericht of zij toegewezen hebben gekregen, waarop zij hebben geboden. Dan wordt meteen afgesproken wanneer het gekochte materiaal beschikbaar komt en wanneer het kan worden gedemonteerd en opgehaald. De bouwelementen die niet direct verkocht worden, gaan naar de Circulaire HUB van Hoogeboom Raalte aan de Stobbenbroekerweg te Raalte.

Goed doel
De opbrengst gaat naar een goed doel, te weten het Inloophuis Jij en Wij van de organisatie Hulp die Helpt. De inlooplocatie is sinds kort aan de Marktstraat in Wierden gevestigd. Na de succesvolle eerste fase van de circulaire sloop vorig jaar, ging 1.635 euro naar Stichting Bowie. “Hoe mooi is het om een kozijn of deur in jouw huis of schuur te kunnen hergebruiken? En ook nog een goed doel te steunen!”

Infiltratiesysteem
Tijdens het sloopproces worden alle te recyclen materiaalstromen zorgvuldig gescheiden. Na bewerking wordt dit materiaal hoogwaardiger ingezet. Zo heeft Hoogeboom in de eerste fase een infiltratiesysteem ontwikkelt. Puin van de circulair gesloopte huizen is gebroken tot menggranulaat. Dit granulaat is op diezelfde plek gebruikt voor de infiltratie. Het regenwater wordt zo verwerkt waar het valt, hetgeen verdroging van de grond of overbelasting van het riool moet reduceren. Deze duurzame circulaire herontwikkeling van de woonwijk krijgt in de tweede fase een vervolg.

Als de circulaire sloop is afgerond realiseert Dura Vermeer Bouw Hengelo op deze plek tien levensloopgeschikte woningen, acht eengezinswoningen en een aangepaste woning voor woningcorporatie Reggewoon.