Algemeen

Statushouders gemeente Wierden ontvangen participatieverklaring

WIERDEN – De Wierdense groep statushouders heeft op maandagochtend 30 mei op het gemeentehuis van Wierden de participatieverklaring ondertekend. Met het plaatsen van een handtekening maken de deelnemers een flinke stap wat betreft de inburgering in Nederland. Wethouder Hans ter Keurst sprak de groep bemoedigend toe en feliciteerde ze met het behaalde resultaat. Ook Roselien Slagers was namens het vluchtelingenwerk aanwezig.

De statushouders komen uit Syrië, Afghanistan, Turkije en Eritrea. De meesten gaan naar school om onder meer de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen. Eén van de deelnemers heeft al een baan en is docent Engels op het Pius X College te Almelo en het Waerdenborch in Holten. De overige deelnemers waren in hun land van herkomst onder meer coupeuse, apotheker en journalist.

Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Dit is een verplicht deel van de inburgering. Via dit traject laten gemeenten de nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Hierbij gaat het om de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en werk. Dit zijn onder andere gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het volgen van onderwijs en vrijheid van meningsuiting.

Het traject is voor de groep die op de foto staat nu afgesloten met het ondertekenen van de verklaring. Daarmee hebben alle nieuwkomers laten weten dat ze kennis hebben genomen de geldende waarden en normen en dat ze deze ook te respecteren. Na afloop van deze officiële handeling werd nog een rondrit per bus door de gemeente gemaakt.