Algemeen

Start Noaberzorgplan: vrijwilligers om druk op thuiszorg en mantelzorgers te verlichten

WIERDEN – De gemeente Wierden start in nauwe samenwerking met Stichting Evenmens en Stichting De Welle met het Noaberzorgplan. Hiermee worden vrijwilligers geworven om daarmee de toenemende druk op de zorg, met name thuiszorg en mantelzorg, terug te dringen. De basis voor het initiatief is in 2020 ontstaan, tijdens de eerste 'coronagolf'. Hulp werd toen al van alle kanten aangeboden. Het doel is om daar nu meer structuur in aan te brengen en daarmee voorbereid te zijn op een eventuele volgende zorgcrisis. Door een pool van vrijwilligers aan te leggen, kan daar in tijd van krapte een beroep op worden gedaan.

Het regionale Noaberzorgplan is ontstaan naar goed Wierdens voorbeeld. In de Regio Twente is het plan inmiddels gelanceerd wordt het opgepakt door alle gemeenten. De gemeente Hellendoorn gaat in gelijke pas met Wierden, Twenterand is al vergevorderd en ook in Rijssen-Holten is het opgestart. “Al tijdens de eerste coronagolf bleek dat het noaberschap in onze gemeente diep geworteld is”, duidt burgemeester Doret Tigchelaar. “Hulp werd vanuit alle kanten aangeboden. Het Noaberzorgplan lag toen al op de plank, maar de noodzaak van uitvoering bleef uit, omdat de zorgpiek al achter ons lag.” Het initiatief belandde in de spreekwoordelijke koelkast, waar het onlangs weer uit is gehaald, vanwege toenemende zorgen. “Hopelijk kunnen we ook nu weer een beroep doen op inwoners wanneer dat echt nodig is, zodat de thuiszorg en mantelzorgers zich kunnen blijven richten op de zorgtaken.”

Zorg ontlasten
De druk op de zorg is al vele jaren hoog. De landelijke overheid trekt de financiële strop steeds verder aan en bezuinigd stevig door. Zeker de afgelopen twee jaar is dat nog eens extra zichtbaar geworden. Dat geldt niet alleen voor zieken- en verpleegtehuizen, maar ook voor de thuiszorg en mantelzorgers. Om die laatste groepen te verlichten is in samenwerking met Stichting Evenmens en Stichting De Welle het Noaberzorgplan gestart. Daarmee wordt een oproep gedaan aan inwoners om zich als vrijwilliger te melden en de zorg zo wat te ontlasten.

Geen zorgtaken
Inwoners kunnen zich aanmelden als vrijwilliger. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kunnen zij ingezet worden om de thuiszorg en mantelzorgers te ontlasten. “Zij hoeven geen medische zorgtaken te verrichten, maar denk aan andere klusjes zoals boodschappen doen, samen eten, een kop koffie drinken of een wandeling maken. Dan kan de thuiszorg of mantelzorger zich echt richten op zorgtaken. En hoe meer vrijwilligers we hebben, hoe meer we professionals kunnen ontlasten.”

Mirjam Diderich, directeur van Stichting Evenmens, is enthousiast. “Het zorgt ook voor korte lijnen tussen alle partijen. We zorgen er voor het voor de inwoners goed is geregeld, wie hulp nodig heeft, krijgt dan hulp. Door middel van Noaberzorg kunnen we de informele zorg, van vrijwilligers en mantelzorgers, draaiend houden. Als Evenmens hebben we samen met De Welle al een behoorlijke pool van betrokken en waardevolle vrijwilligers. Die willen we versterken en uitbreiden door nu ook te werven vanuit andere organisaties.”

Sociale taken
Ook Laura Westerik, directeur van Stichting De Welle, ziet kansen. “We verwachten niet dat deze vrijwilligers zorgtaken gaan opnemen, maar ze kunnen wel zaken oppakken waar de thuiszorg nu kostbare tijd aan kwijt is. Denk aan controle op inname van medicijnen en of er wat gegeten is, maar ook het uitlaten van een hond of een praatje maken kan al nuttig zijn.”

Het idee achter Noaberzorg is om vrijwilligers projectmatig in te zetten, dus niet op langdurige basis. “Zie het als hulp voor een buur”, duidt Tigchelaar. “Als vrijwilliger kun daarbij zelf aangeven hoeveel en welke taken je op wilt pakken, maar ook hoe vaak en op welke dagen je dat wilt gaan doen. Het draait echt om tijdelijke inzet van vrijwilligers.”

Door nu te starten met werven, kan op termijn een hulpvraag worden 'gematcht'. Stichting Evenemens en De Welle hebben daarbij de coördinatie en professionele begeleiding in handen. Daarbij wordt ook samengewerkt met Carintreggeland en ZorgAccent. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.noaberzorgwierden.nl of door te bellen naar 0546 – 898 363. Precieze taken worden uiteindelijk in overleg afgestemd.