Algemeen

Van lijsttrekker en fractieleider naar schaduwfractie

Riet Eshuis treedt uit spotlights van lokale fractie ChristenUnie

Riet Eshuis ook actief voor 't Skoap'nskot in Hoge Hexel

HOGE HEXEL – Riet Eshuis zet na ruim elf jaar een punt achter haar actieve politieke loopbaan voor de ChristenUnie in de gemeente Wierden. Vanaf 1 juni maakt de 52-jarige politica deel uit van de schaduwfractie. “Ik blijf politiek en maatschappelijk betrokken, maar dan zonder de verplichtingen die een raadslid moet vervullen. Ik geef mijn opvolger Jan Oene Krist nu de ruimte om zich richting de verkiezingen een positie te verwerven.” Reden van haar keuze is helder: meer tijd voor het gezinshuis 'Bij Eshuis' dat sinds 2017 up-and-running is en waarvoor een aanvullende studie richting gedragskunde dit jaar prioriteit heeft.

Het is een bewuste keuze om ruim voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen terug te treden. “Ik geef hiermee Jan Oene de kans om zich verder te ontwikkelen, in een meer actieve politieke rol. Zo kan hij al mooi een tijd meedraaien en de vergaderstructuur leren kennen. Dat is echt iets wat je moet leren, zo’n vergadercyclus van de gemeenteraad. 

Het voorzitterschap van Plaatselijk Belang Hoge Hexel wakkerde bij Eshuis de interesse voor de gemeentelijke politieke beslommeringen aan, hoewel de politiek haar niet vreemd was met een vader als wethouder. Positieve gesprekken met toenmalige voorzitter Arie Maat en toenmalig boegbeeld Wim Goosen leidden er in 2009 toe dat ze op de achtergrond aan de slag gaat voor de fractie van de ChristenUnie in Wierden. “Voordat ik in de gemeenteraad kwam, waren er al (politieke) actualiteiten in Hoge Hexel die mijn aandacht trokken, zoals de ontwikkeling van Kleen-Esch en de komst van het Kulturhus. Het idee dat ik wat voor de lokale maatschappij wilde betekenen waren leidend in mijn keuze.”

Een half jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen stemde Eshuis in met een positie als lijsttrekker. “Ik heb daar wel even over na moeten denken.  Je wordt toch het gezicht van de fractie met alles wat daar bij komt reilen en zeilen. Ik houd er niet van om de eer naar mezelf te trekken, ik ben een echte teamplayer. We doen het samen en door het met elkaar aan te pakken, creëer je een winningteam.”

Fris binnen
Haar netwerk in Wierden en ruime omgeving, maar ook rustige wijze van 'regeren', zorgt er voor dat Eshuis als fractiecheffin met flink wat voorkeursstemmen in 2014 de tweede termijn in gaat. “Ik ben echt voor de leeuwen gegooid in die eerste paar jaren. Ik weet nog dat ik fris binnen kwam, zo bleu als wat. Maar hoe mooi was het dat juist in die periode de oude, vastgeroeste patronen werden losgebroken. Er ging een andere bestuurlijke wind waaien, ook landelijk.” Maar gelijktijdig brak ook een financieel minder gunstige tijd aan. “De bomen reikten eerder tot aan de hemel, maar zie nu de portemonnee is leeg. Kon je eerder nog kiezen uit meerder opties, nu mag je blij zijn als beleid überhaupt overeind blijft om uitgevoerd te worden. Dat er donkere wolken boven onze gemeente samenpakken, financieel gezien, ja dat doet me wel wat. Ik hoop echt dat Den Haag over de boeg komt met een flinke compensatie voor onder andere de jeugdzorg.”

De politieke taken lagen de afgelopen tien jaren voor het oprapen en Eshuis heeft ze met beide handen aangegrepen. Lokaal onder meer als fractiecheffin, maar ook regionaal zoals klussen voor de Euregio en ook de provinciale verkiezingen werden niet gemeden. Pittige zaken werden onder haar hoede binnen de fractie van ChristenUnie besproken, zoals veranderingen voor Soweco en de stevige klus om verduurzaming in Wierden toe te passen. De Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter is concreet resultaat van het samenspel van Eshuis met haar fractie en een meerderheid in de raad. “Wat er ook speelt, ik ben van mening dat je het aan je buurvrouw moet kunnen uitleggen wat je standpunt was.”

Stap terug
Toch werd bij de verkiezingen in 2018 al een stapje teruggenomen en werd Kees van Dijk leider van de fractie. Ook de coronaperiode van veel minder verplichtingen heeft Eshuis aan het denken gezet. “Als raadslid heb je soms wel twee of drie vergaderingen in één week.  Tel daarbij de tijd die nodig is voor het voorbereiden van de vergaderingen, dan gaat er best heel veel tijd in zitten. De raadsvergoeding is niet lonend, maar voor mij is die ook nooit leidend geweest. Het besturen van de gemeente heb ik erg leuk gevonden en heb er bovendien ook erg veel van geleerd. Deze laatste periode onder andere door het voorzitterschap van de informatieronde Grondgebied. Doordat echter de fysieke vergaderingen en bijeenkomsten het afgelopen jaar grotendeels zijn weggevallen, ben ik me gaan bezinnen op mijn toekomst. Als ik nog iets wil, moet ik het nu doen. Bovendien krijg ik energie van die nieuwe uitdagingen die op mijn pad komen.”